"สถาบันสุนทรภู่ ครบรอบ 30 ปี" มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้ส่งเสริมร้อยกรองไทย

"สถาบันสุนทรภู่ ครบรอบ 30 ปี" มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้ส่งเสริมร้อยกรองไทย

"สถาบันสุนทรภู่ ครบรอบ 30 ปี" มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้ส่งเสริมร้อยกรองไทย

รูปข่าว : "สถาบันสุนทรภู่ ครบรอบ 30 ปี" มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้ส่งเสริมร้อยกรองไทย

สถาบันสุนทรภู่ครบรอบ 30 ปี จัดงาน “30 ปีในวงวรรณ สถาบันสุนทรภู่” มอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ส่งเสริมร้อยกรองไทย ขณะที่ นักเรียนโรงเรียนระโนดวิทยา คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดคำประพันธ์

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2560 สถาบันสุนทรภู่ จัดงานประชุมวิชาการด้านร้อยกรองและวรรณศิลป์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี สถาบันฯ ภายใต้ชื่อ “30 ปีในวงวรรณ สถาบันสุนทรภู่” โดยภายในงานได้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ส่งเสริมร้อยกรองไทย โดยเป็นการมอบรางวัลประเภทบุคคล องค์กร และครูผู้สร้างศิษย์

 

 

หนึ่งในองค์กรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ คือมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดย ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา ขึ้นรับถ้วยรางวัลในนามมหาวิทยาลัยฯ ในฐานะเป็นองค์กรที่จัดประกวดบทกวีสำหรับนักเรียนนักศึกษา และประชาชน ติดต่อกันมาทุกปี ซึ่งปีนี้เป็นครั้งที่ 27 แล้ว ส่วนในประเภทบุคคล หม่อมราชวงศ์อรฉัตร ซองทอง ได้รับรางวัลจากสถาบันสุนทรภู่ เชิดชูเกียรติผู้ส่งเสริมร้อยกรองไทย

 

 

นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัล การประกวดคำประพันธ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี สถาบันสุนทรภู่ โดยรางวัลชนะเลิศในการในระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ นายณรงค์ชัย แสงอัคคี โรงเรียนระโนดวิทยา อ.ระโนด จ.สงขลา รองชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวรวิวรรณ จันทร์รุ่ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพฯ และรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวไพลิน เฉลิมโรจน์ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” เขตจอมทอง กรุงเทพฯ โดยทั้งหมดจะได้โล่เกียรติยศจากสถาบันสุนทรภู่ และเงินรางวัล

 


ขณะที่ ประเภทประชาชน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสมชาย ขจรศักดิ์ชัย จ.อ่างทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายสราวุธ สัญญะโม กรุงเทพฯ รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายเกรียงไกร เรือนน้อย จ.ปราจีนบุรี

 

 

กลับขึ้นด้านบน