ร้อง กสม.ตรวจสอบกรณีค้าประเวณีเด็ก หวังหยุดค่านิยมเลี้ยงดูปูเสื่อ-ต้นทางสู่คอร์รัปชั่น

ร้อง กสม.ตรวจสอบกรณีค้าประเวณีเด็ก หวังหยุดค่านิยมเลี้ยงดูปูเสื่อ-ต้นทางสู่คอร์รัปชั่น

ร้อง กสม.ตรวจสอบกรณีค้าประเวณีเด็ก หวังหยุดค่านิยมเลี้ยงดูปูเสื่อ-ต้นทางสู่คอร์รัปชั่น

รูปข่าว : ร้อง กสม.ตรวจสอบกรณีค้าประเวณีเด็ก หวังหยุดค่านิยมเลี้ยงดูปูเสื่อ-ต้นทางสู่คอร์รัปชั่น

องค์กรด้านเด็กและสตรี เข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรียกร้องตรวจสอบการทำงานภาครัฐ กรณีค้าประเวณีเด็กและค้ามนุษย์ ที่ จ.แม่ฮ่องสอน และนครราชสีมา หวังหยุดค่านิยมเลี้ยงดูปูเสื่อ จัดเด็กให้นายต้นทางสู่คอร์รัปชั่น

วันนี้ ( 26 มิ.ย.2560 ) นางทิชา ณ นคร ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยเครือข่ายองค์กรด้านเด็กผู้หญิงและเยาวชน กว่า 20 คน เข้ายื่นหนังสือถึง นางอังคณา นีละไพจิตร ประธานคณะอนุกรรมการด้านสิทธิสตรี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เพื่อให้ช่วยเร่งรัดตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีการค้าประเวณีเด็กและค้ามนุษย์ ในจ.แม่ฮ่องสอน และจ.นครราชสีมา

 

 

นางทิชา กล่าวว่า จากกรณีข้าราชการหลายระดับจนถึงข้าราชการระดับสูงมีส่วนเกี่ยวข้องซื้อบริการทางเพศและค้ามนุษย์ จ.แม่ฮ่องสอน พบว่าในข้อเท็จจริงยังมีประเด็นค้างคาอยู่ ขณะที่ ค่านิยมเลี้ยงดูปูเสื่อของข้าราชการ และนักการเมือง เป็นต้นทางสู่การทุจริตคอร์รัปชั่น กลับเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการให้ข้อมูลของเด็กที่แม่ฮ่องสอน ยืนยันว่า ข้าราชการเป็นกลุ่มคนที่เข้ามาใช้บริการมากที่สุด

 

 

ทั้งนี้ จึงต้องการให้ กสม.ใช้กรณีแม่ฮ่องสอนพิสูจน์ความจริงให้ได้ เกิดการขับเคลื่อนให้ปัญหาหาการค้าประเวณีได้รับการแก้ไขอย่างโปร่งใส เครือข่ายได้ยื่นข้อเสนอให้ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งสองพื้นที่ ได้เข้าสู่การดำเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อสร้างบรรทัดฐานในการดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาการค้าประเวณีเด็ก และการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะเมื่อมีข้าราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวข้องเป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้กระทำด้วย

กลับขึ้นด้านบน