รฟท.เตรียมอนุรักษ์อาคารสถานีรถไฟเก่า

รฟท.เตรียมอนุรักษ์อาคารสถานีรถไฟเก่า

รฟท.เตรียมอนุรักษ์อาคารสถานีรถไฟเก่า

การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท.ยืนยันพร้อมอนุรักษ์อาคารสถานีรถไฟเก่า หลังกระแสต้านรื้อปรับปรุงโครงการก่อสร้างรถรางคู่ ถนนจิระ-ขอนแก่น มีอาคารสถานีรถไฟเก่าที่จะถูกรื้อย้าย 17 สถานี จาก 19 สถานี

รูปข่าว : รฟท.เตรียมอนุรักษ์อาคารสถานีรถไฟเก่า

จากการที่มีประชาชนในพื้นที่ออกมาเรียกร้องคัดค้านให้การรถไฟแห่งประเทศไทย อนุรักษ์อาคารสถานีรถไฟเก่าที่จะต้องถูกรื้อถอนเพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่เส้นทางชุมชนถนนจิระ – ขอนแก่น ตลอดช่วง 3 เดือนที่ผ่านมานั้น ล่าสุด ตัวแทนการรถไฟแห่งประเทศได้ยืนยันว่า จะกำหนดแผน และงบประมาณในการอนุรักษ์ให้ชัดเจนขึ้น

ในงานเสวนา “สู่อนาคตมรดกรถไฟไทย” ซึ่งจัดโดยสมาคมอิโคโมสไทย เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เพื่อนำเสนอความสำคัญของการอนุรักษ์อาคารสถานีรถไฟเก่า โดยมีผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือรฟท. และนักวิชาการด้านสถาปัตยกรรมเข้าร่วมการเสวนา

 

 

นายวรรณพ ไพศาลพงศ์ รองวิศวกรใหญ่ด้านการก่อสร้าง ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง การรถไฟแห่งประเทศไทย ยืนยันว่า จากกระแสการคัดค้านที่มีมากขึ้น ทำให้การรถไฟแห่งประเทศไทยจะกำหนดแผน และงบประมาณในการอนุรักษ์อาคารสถานีรถไฟเก่าให้ชัดเจนขึ้น

“ปัญหานี้ได้รับการต่อต้านจากชาวบ้านมาก การรถไฟ ก็คงต้องหาวิธีแก้ที่ให้มีผลกระทบต่ออาคารเดิมให้น้อยที่สุด ก็คงให้ฝ่ายการช่างโยธาเข้ามาดำเนินการก่อน ถ้าไม่ไหวก็คงต้องจ้างผู้รับเหมามาดูแลหรือซ่อมบำรุงอีกที”

 

 

ในขณะที่นักวิชาการด้านสถาปัตยกรรมย้ำว่า โดยหลักการของการอนุรักษ์มี 2 รูปแบบ อย่างแรก คือให้อาคารเดิมอยู่ในพื้นที่เดิม ก็จะได้บริบทพื้นที่เดิมด้วย หรืออย่างที่สองคือรื้อย้ายออกไป แต่วิธีนี้ก็จะอนุรักษ์ได้แต่ตัวอาคาร แต่ไม่ได้บริบทพื้นที่เดิม ดังนั้น การกำหนดนโยบายในการอนุรักษควรมีความชัดเจนตั้งแต่แรกว่าจะเป็นในทิศทางใด และเปิดให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์อย่างแท้จริง

“สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ นโยบายต้องมาก่อน ต้องพูดถึงแต่แรกว่าจะเอาทิศทางใด แล้วเรื่องอื่นก็จะตามมา แม้กระทั่งเรื่องงบประมาณหรือท้องถิ่นที่จะเข้ามา”

 

 

ทั้งนี้ จากนโยบายการพัฒนาระบบรางด้วยการก่อสร้างรถไฟทางคู่ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 พบว่า ในเส้นทางโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ถนนจิระ-ขอนแก่น มีอาคารสถานีรถไฟเก่าที่จะถูกรื้อย้าย 17 สถานี จากจำนวน 19 สถานีที่ผ่าน ปัจจุบันรื้อย้ายไปแล้ว 7 แห่ง ส่วนที่เหลือผู้รับเหมาจะดำเนินการรื้อถอนให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนตุลาคมนี้

กลับขึ้นด้านบน