ป.ป.ท.เลือก "ภูเก็ต" จังหวัดต้นแบบ ต่อต้านรับสินบนทุกรูปแบบ

ป.ป.ท.เลือก "ภูเก็ต" จังหวัดต้นแบบ ต่อต้านรับสินบนทุกรูปแบบ

ป.ป.ท.เลือก "ภูเก็ต" จังหวัดต้นแบบ ต่อต้านรับสินบนทุกรูปแบบ

รูปข่าว : ป.ป.ท.เลือก "ภูเก็ต" จังหวัดต้นแบบ ต่อต้านรับสินบนทุกรูปแบบ

ป.ป.ท.ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต สนับสนุนนโยบาย "ปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ" ตามมติคณะรัฐมนตรี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า (วานนี้ 27 มิ.ย.2560) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันลงนามในการต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีการเสนอให้รัฐบาลประกาศให้ ปี 2560 เป็นปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

เนื่องจากรัฐบาลเล็งเห็นปัญหาการอนุมัติอนุญาต ว่าเป็นช่องว่างให้เจ้าหน้าที่รัฐมีการเรียกรับผลประโยชน์จากนักค้าและนักลงทุน เพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตต่างๆ ส่งผลให้ประชาชนผู้ประกอบการมีต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งในการขออนุมัติอนุญาตมีขั้นตอนและระยะเวลานาน ดังนั้นรัฐบาลจึงได้ออกพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการเมื่อ ปี 2558

สำหรับจังหวัดภูเก็ตถือเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทย ในการเป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะ และเป็นจังหวัดแรกที่มีการประสานความร่วมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อส่งเสริมการลงทุนและสนับสนุน ผู้ประกอบการ SMEs ตลอดจนประชาชน ให้ได้รับความสะดวกและปลอดการรับสินบนทุกรูปแบบ

กลับขึ้นด้านบน