ถ่ายทอดความงามเมืองจันท์ผ่านภาพถ่ายในหนังสือ "จันทบูรไชนิ่งมูน"

ถ่ายทอดความงามเมืองจันท์ผ่านภาพถ่ายในหนังสือ "จันทบูรไชนิ่งมูน"

ถ่ายทอดความงามเมืองจันท์ผ่านภาพถ่ายในหนังสือ "จันทบูรไชนิ่งมูน"

จันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ส่งผลต่อความหลากหลายของวิถีชีวิต ซึ่งเป็นเสน่ห์ดึงดูดด้านการท่องเที่ยว เป็นที่มาให้คนในท้องถิ่นหวังสร้างสื่อการเรียนรู้คู่จังหวัด ใช้ภาพถ่ายนับร้อยถ่ายทอดความงามของเมืองจันท์ในหนังสือภาพ "จันทบูรไชนิ่งมูน"

รูปข่าว : ถ่ายทอดความงามเมืองจันท์ผ่านภาพถ่ายในหนังสือ "จันทบูรไชนิ่งมูน"

คำพูดมากมายคงไม่อาจอธิบายภาพความอุดมสมูบรณ์ของทรัพยากร ประวัติศาสตร์นับพันปี ตลอดจนวิถีชีวิตใน จ.จันทบุรี ได้ทั้งหมด หากนิยามถึงเมืองจันท์จากทั้งคนไกลและคนในท้องถิ่น ก็บอกได้ถึงความหลากหลายที่กลายเป็นเสน่ห์ให้เมืองเล็กๆ แห่งนี้ดึงดูดผู้คนให้มาเยือนไม่ขาดสายในช่วงหลายปีมานี้

 

 

แม้เติบโตในเมืองใหญ่และมีประสบการณ์การเดินทางไปในหลายประเทศทั่วโลก หากทุกครั้งที่กลับบ้านนักเขียนเมืองจันท์ "ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา" ก็สัมผัสได้ถึงความเรียบง่ายที่ไม่เปลี่ยนไปจากความทรงจำในวัยเด็ก และรู้สึกว่าจันทบุรีมีเสน่ห์ไม่แพ้ที่ไหนในโลก

ความภูมิใจเดียวกันนี้ ยังเป็นแรงผลักให้นักธุรกิจวัย 64ปี "เมธี จึงสงวนสิทธิ์" ซึ่งเข้ามาก่อร่างสร้างตัวด้วยกิจการค้าพลอยในจันทบุรีตั้งแต่เมื่อกว่า 40 ปีก่อน อยากตอบแทนผืนดินที่ให้ชีวิตใหม่ ด้วยการเผยแพร่แง่งามของเมืองจันท์ เป็นที่มาขอการจัดทำหนังสือภาพ "จันทบูร Shining Moon" อาศัยความร่วมมือกับคนในพื้นที่ ใช้เวลากว่า 4 ปีบันทึกภาพเมืองจันท์บอกเล่าปัจจุบันและวันวาน

 

 

ในหนังสือจันทบูรไชนิ่งมูน มีบทหนึ่งซึ่งพูดถึงความร่มเย็นเป็นสุข ภาพสำคัญที่เราได้เห็น คือชุมชนแม่น้ำจันทบูรแห่งนี้ ที่บอกเล่าวิถีในอดีตของผู้คน ซึ่งมีความเชื่อและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้ จนวันนี้เป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดผู้คนให้มาเยือนกันไม่ขาดสาย

ร่องรอยสถาปัตยกรรมของคนยวนและคนจีนที่ชุมชนริมน้ำจันทบูรเมื่อกว่า 100 ปีก่อน สะท้อนความเป็นอดีตเมืองท่าสำคัญของจันทบุรี ที่ยังเชื่อมโยงไปถึงเมืองโบราณเพนียดของอาณาจักรเขมรอายุนับพันปี ปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีที่ ต.คลองนารายณ์ แง่มุมประวัติศาสตร์ยังเป็นอีกภาพสำคัญในหนังสือภาพจันทบูรไชนิ่งมูน ที่นับจากนี้จะทำหน้าที่เป็นแหล่งค้นคว้าสำคัญของจังหวัด

 

 

ภาพความสวยงามจากสมุดภาพที่เป็นเหมือนการบันทึกประวัติศาสตร์เมืองจันท์ คงไม่เพียงบอกเล่าอดีตและฉายภาพปัจจุบัน ที่วันนี้จันทบุรีเป็นหนึ่งในมุดหมายสำคัญด้านการลงทุนและการท่องเที่ยว หากสำหรับผู้จัดทำยังหวังย้ำเตือนกับคนในท้องถิ่นให้เห็นคุณค่าและหวงแหนวิถีคนจันท์ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน