ตั้งแต่ 1 ก.ค.60 ผู้ประกันตน ไม่ต้องสำรองจ่ายค่าทำฟัน

ตั้งแต่ 1 ก.ค.60 ผู้ประกันตน ไม่ต้องสำรองจ่ายค่าทำฟัน

ตั้งแต่ 1 ก.ค.60 ผู้ประกันตน ไม่ต้องสำรองจ่ายค่าทำฟัน

รูปข่าว : ตั้งแต่ 1 ก.ค.60 ผู้ประกันตน ไม่ต้องสำรองจ่ายค่าทำฟัน

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.เป็นต้นไป ผู้ประกันตน สามารถเข้ารับบริการทำฟันได้โดยไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่ายทั้งในสถานบริการของรัฐและเอกชนทั่วประเทศกว่า 10,000 แห่ง โดยสามารถสังเกตว่าสถานบริการนั้นร่วมโครงการหรือไม่ได้จากป้ายแต่ละแห่ง

นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุลเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคม ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม โรงพยาบาลทหารผ่านศึก รวมทั้ง สถานพยาบาลเอกชนและคลินิกทันตกรรมกว่า 800 แห่งทั่วประเทศ ให้บริการผู้ประกันตนเข้ารับบริการทำฟันโดยไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ซึ่งเป็นไปตามสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมให้ผู้ประกันตน (อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด) ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน 900 บาทต่อรายต่อปี อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตน

สอดรับนโยบายของรัฐบาลเน้นให้ทุกส่วนนำเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ให้บริการกับประชาชน ลดขั้นตอนระยะเวลาและค่าใช้จ่าย ป้องกันการทุจริต เรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ และสนองนโยบาย Zero Corruption เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและขับเคลื่อนไปสู่ Thailand 4.0

ผู้ประกันตน สามารถสังเกตป้ายสติ๊กเกอร์ที่ระบุ"สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรม ทำฟัน ไม่ต้องสำรองจ่าย" เพื่อเข้ารับบริการได้ทันที หรือ ตรวจสอบสิทธิ โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อให้สถานพยาบาลในความตกลงตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมก่อนการให้บริการทันตกรรมและในอนาคตจะมีสถานพยาบาลเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

 

กลับขึ้นด้านบน