6 ก.ค.นี้เปิดแสดงวิสัยทัศน์ 2 ผู้สมัครผอ. ส.ส.ท.คนใหม่

6 ก.ค.นี้เปิดแสดงวิสัยทัศน์ 2 ผู้สมัครผอ. ส.ส.ท.คนใหม่

6 ก.ค.นี้เปิดแสดงวิสัยทัศน์ 2 ผู้สมัครผอ. ส.ส.ท.คนใหม่

รูปข่าว : 6 ก.ค.นี้เปิดแสดงวิสัยทัศน์ 2 ผู้สมัครผอ. ส.ส.ท.คนใหม่

ประกาศกำหนดวันแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครต่อคณะกรรมการนโยบาย ในการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) วันที่ 6 ก.ค.นี้

ตามที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ในการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 จำนวน 2 คน ดังนี้ 

1. นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ
2. รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล

คณะกรรมการนโยบายกำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 เข้าแสดงวิสัยทัศน์ ในวันที่ 6 ก.ค.นี้  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560


กลับขึ้นด้านบน