ไข้เลือดออกระบาดภาคอีสานแค่ 6 เดือนป่วย-ตายพุ่ง

ไข้เลือดออกระบาดภาคอีสานแค่ 6 เดือนป่วย-ตายพุ่ง

ไข้เลือดออกระบาดภาคอีสานแค่ 6 เดือนป่วย-ตายพุ่ง

รูปข่าว : ไข้เลือดออกระบาดภาคอีสานแค่ 6 เดือนป่วย-ตายพุ่ง

สถานการณ์ไข้เลือดออกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลายจังหวัดมีแนวโน้มสูงขึ้นในปีนี้ โดยเฉพาะที่ จ.มหาสารคาม เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามจุดเสี่ยง และกำชับ อสม.คัดกรองผู้ป่วยอย่างเข้มงวด

วันนี้(30 มิ.ย.2560) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเร่งฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายบริเวณชุมชนสามัคคีตำบลตลาด อ.เมืองมหาสารคาม เนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่อง ทำให้น้ำท่วมขังตามท่อระบายน้ำ ซึ่งเอื้อต่อการเจริญเติบโตของลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ต้นปีมีผู้ป่วยไข้เลือดออกกว่า 160 คน

ส่วนอำเภอที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงคือ อ.พยัคฆภูมิพิสัย และอ.นาเชือก แต่ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต ซึ่งกลุ่มที่พบสูงสุดอายุระหว่าง 5-9 ปี ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน โดยเฉพาะช่วงเดือนส.ค.-ก.ย.ของทุกปี

เบื้องต้นสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กำชับให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. และ เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ให้ตรวจสอบประวัติและคัดกรองผู้ป่วยอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

ขณะที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ระบุว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกตั้งแต่เดือนม.ค-มิ.ย.นี้ มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว 12,670 คน เสียชีวิต 23 คน

ส่วนพื้นที่ 5 จังหวัดอีสานใต้พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 575 คน คิดเป็นอัตราป่วย 12.50 ต่อประชากรแสนคน แต่ยังไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคนี้

นพ.คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  บอกว่าปีนี้พบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นในเดือนมิ.ย.เกือบ 1 เท่าตัว โดยเป็นผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง และพบว่าผู้ป่วยมากกว่าครึ่งอยู่ในวัยเรียน จึงขอให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่อยู่ใกล้บ้าน

กลับขึ้นด้านบน