คัดค้านขยายอายุรับเงินชราภาพเป็น 60 ปี

คัดค้านขยายอายุรับเงินชราภาพเป็น 60 ปี

คัดค้านขยายอายุรับเงินชราภาพเป็น 60 ปี

รูปข่าว : คัดค้านขยายอายุรับเงินชราภาพเป็น 60 ปี

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยคัดค้านนโยบายการขยายอายุรับเงินบำนาญชราภาพเป็น 60 ปี โดยเห็นว่า ควรเปิดเป็นระบบสมัครใจ ให้บำเหน็จร้อยละ 50 ก่อนเมื่ออายุครบ 55 ปี

หลังสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เตรียมแก้ไขกฎหมายประกันสังคม ปี 2533 ขยายอายุการรับเงินบำนาญชราภาพจาก 55 ปี เป็น 60 ปี นายชาลี ลอยสูง รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ระบุว่า คณะกรรมการ คสรท.มีมติเอกฉันท์ไม่เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าว เนื่องจากลิดรอนสิทธิ ซึ่งตามกฎหมายเดิมระบุว่า ผู้ประกันตนเกษียณที่อายุครบ 55 ปี จะได้รับเงินบำนาญชราภาพร้อยละ 20 ของเงินเดือนย้อนหลังไป 5 ปี แต่หากต่ออายุการทำงานออกไปเป็นอายุ 60 ปี ต้องชะลอการรับเงินต่อไปอีก 5 ปี ทั้งที่บางคน ไม่สามารถทำงานต่อไปได้ ดังนั้น การจะทำงานต่อไปจนอายุ 60 ปี หรือมากกว่านั้นหรือไม่ ควรเป็นเรื่องระหว่างนายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน

รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย กล่าวด้วยว่า ก่อนหน้านี้ เครือข่ายฯ ได้เรียกร้องให้ปรับเพิ่มการจ่ายเงินบำนาญชราภาพจากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 50 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การจ้างงานปัจจุบัน เนื่องในวันกรรมการสากลเมื่อวันที่ 2 พ.ค.ที่ผ่านมา จึงเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวของกระทรวงแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม สวนทางกับข้อเรียกร้องเป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุด และควรรับฟังความคิดเห็นของเครือข่ายแรงงานอย่างรอบด้าน ทั้งนี้ เครือข่ายฯ เตรียมเข้าพบผู้บริหารกระทรวงแรงงาน เพื่อหารือและเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยเร็วที่สุด

 

กลับขึ้นด้านบน