แนะเจ้าของรถถูกเพิกถอนทะเบียนกรณีประมูลรถ ขส.ทบ.ติดต่อขนส่ง เพื่อเรียกร้องสิทธิ์

แนะเจ้าของรถถูกเพิกถอนทะเบียนกรณีประมูลรถ ขส.ทบ.ติดต่อขนส่ง เพื่อเรียกร้องสิทธิ์

แนะเจ้าของรถถูกเพิกถอนทะเบียนกรณีประมูลรถ ขส.ทบ.ติดต่อขนส่ง เพื่อเรียกร้องสิทธิ์

รูปข่าว : แนะเจ้าของรถถูกเพิกถอนทะเบียนกรณีประมูลรถ ขส.ทบ.ติดต่อขนส่ง เพื่อเรียกร้องสิทธิ์

กรมการขนส่งทางบก แนะ เจ้าของรถที่ครอบครองรถโดยสุจริตที่ถูกเพิกถอนทะเบียนรถจากการยื่นเอกสารเท็จประมูลขายทอดตลาดรถของกรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.) ติดต่อขอรับคำแนะนำขั้นตอนการดำเนินการเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ตามกฎหมาย

วันนี้ (3 ก.ค.2560) นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่กรมการขนส่งทางบกสั่งเพิกถอนการจดทะเบียน รถขายทอดตลาดของ ขส.ทบ. จำนวน 605 คัน เนื่องจากเป็นการยื่นเอกสารเท็จของกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างการขายรถทอดตลาดของ ขส.ทบ. ตามที่แถลงข่าวแล้วนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลประชาชนตลอดจนคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายของผู้ครอบครองรถที่ได้รับผลกระทบจากการแอบอ้างของกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าว กรมการขนส่งทางบกได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานขนส่งจังหวัดที่เกี่ยวข้องในพื้นที่พร้อมอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำขั้นตอนการดำเนินการเพื่อเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายกับผู้นำรถมาจำหน่ายโดยมิชอบแก่ผู้ครอบครองรถที่ซื้อรถมาโดยสุจริต เพื่อพิทักษ์สิทธิของตนเอง

ล่าสุดกรมการขนส่งทางบกได้จัดส่งหนังสือแจ้งเพิกถอนการจดทะเบียนรถทั้งหมดไปยังผู้ครอบครองรถแล้ว ดังนั้น เมื่อผู้ครอบครองรถได้รับหนังสือแจ้งเพิกถอนการจดทะเบียนรถ ให้นำเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับตัวรถทั้งหมด ได้แก่ คู่มือจดทะเบียนรถ เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และแผ่นป้ายทะเบียนรถ ติดต่อด้วยตนเองเท่านั้น ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป หรือติดต่อขอรับคำแนะนำกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ หรือติดต่อขอข้อมูลจาก ขส.ทบ. ถนนติวานนท์ จ.นนทบุรี

ส่วนกรณีผู้ประกอบการเต้นท์รถมือสองซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีรถบางส่วนที่มาจากการยื่นเอกสารประมูลขายทอดตลาดเท็จดังกล่าวได้เช่นกัน ผู้ประกอบการสามารถขอตรวจสอบข้อมูลตัวรถได้กับกรมการขนส่งทางบกเพื่อป้องกันการครอบครองรถผิดกฎหมายไม่ทราบแหล่งที่มา

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสาเหตุของการเพิกถอนการจดทะเบียนรถประมูลขายทอดตลาดของ ขส.ทบ. ทั้ง 605 คัน นั้น เนื่องจากตรวจสอบพบเอกสารส่งบัญชีรถแจ้งการประมูลขายทอดตลาดของรถทั้งหมดดังกล่าวเป็นเอกสารปลอมแปลงโดยกลุ่มมิจฉาชีพที่มีกระบวนการทำงานเป็นขั้นตอน ซึ่งได้รับการตรวจสอบยืนยันจากกองคลัง ขส.ทบ. อย่างชัดเจน และ ขส.ทบ.ไม่มีการประมูลรถเพื่อขายทอดตลาดแต่อย่างใด ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมายติดตามหาตัวผู้เกี่ยวข้อง ทั้งขบวนการเพื่อเอาผิดตามกฎหมายในขั้นเด็ดขาด และหาแหล่งที่มาของตัวรถ ซึ่งอาจจะมาจากรถที่มีคดีผิดกฎหมายทุกประเภท

 

 

 นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถของ ขส.ทบ. เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการยื่นจดทะเบียนรถทุกขั้นตอน รวมทั้งเส้นทางการเคลื่อนไหวถ่ายโอน พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบ หากพบเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกมีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินการลงโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาดสูงสุดทันที ทั้งทางวินัย ทางแพ่ง และทางอาญาในทุกกรณีความผิด

พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชน ร่วมพิทักษ์สิทธิด้วยการซื้อรถที่ถูกที่ต้องตามกฎหมายโดยเฉพาะอย่าหลงเชื่อซื้อรถที่มีราคาถูกเกินจริง รวมทั้งการซื้อขายรถที่มีเอกสารการได้มาของตัวรถไม่ชัดเจน ไม่แนะนำให้ซื้อขายรถด้วยวิธีการโอนลอย ในทุกกรณีแนะนำให้ดำเนินการทางทะเบียนหรือนำรถเข้าตรวจสภาพด้วยตนเอง เพราะอาจได้รับเอกสารปลอมและรถที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยอาจเป็นรถที่ไปก่ออาชญากรรมหรือไปพัวพันคดียาเสพติด รวมทั้งเกี่ยวข้องกับคดีผิดกฎหมายทุกประเภท หากสงสัยรถที่ซื้ออาจเป็นรถที่มาจากการประมูลขายทอดตลาดหรือรถผิดกฎหมายสามารถนำเอกสารสัญญาการซื้อขายขอตรวจสอบด้านทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งจังหวัดที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบก่อนการตัดสินใจซื้อขายทุกครั้ง เพื่อความมั่นใจว่าได้รถที่ถูกต้องตามกฎหมาย

กลับขึ้นด้านบน