ครม.ไฟเขียวทำบัตรสวัสดิการข้าราชการ คุมสวมสิทธิ

ครม.ไฟเขียวทำบัตรสวัสดิการข้าราชการ คุมสวมสิทธิ

ครม.ไฟเขียวทำบัตรสวัสดิการข้าราชการ คุมสวมสิทธิ

รูปข่าว : ครม.ไฟเขียวทำบัตรสวัสดิการข้าราชการ คุมสวมสิทธิ

ครม.มีมติเห็นชอบจัดทำบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการ ควบคุมการรั่วไหลของเงินงบประมาณ โดยปีที่ผ่านมามีการเบิกจ่ายเกินงบประมาณ 10,000 ล้านบาท ยืนยันได้รับสิทธิคงเดิม เริ่มใช้เดือนตุลาคมนี้

วันที่ 4 ก.ค.2560 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติวงเงินจำนวน 124 ล้านบาท เพื่อจัดทำบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 4,500,00 ใบ เพื่อลดปัญหาการเบิกจ่ายซ้ำซ้อน และการเวียนเทียนยา ซึ่งปัจจุบันการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่านสิทธิข้าราชการใช้งบประมาณถึง 70,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าปีละ 5,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะเป็นผู้ดำเนินการแจกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิเพื่อนำไปแสดงก่อนการรักษาพยาบาล และจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงกับสถานรักษาพยาบาล โดยสิทธิต่างๆ ยังคงเดิม และสามารถเริ่มใช้งานบัตรได้ในวันที่ 1 ต.ค.2560 ตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเองผ่านระบบการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ pws.cgd.go.th

ก่อนหน้าที่คณะรัฐมนตรีจะเห็นชอบโครงการดังกล่าว น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า หลังจากมีการนำบัตรรักษาพยาบาลมาใช้แล้วจะไม่เกิดกรณีการแอบอ้างชื่อเข้าไปทำการรักษาพยาบาล และหากพบกรณีที่น่าสงสัย เช่น มีราชการที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่างๆ ไม่ซ้ำที่ในแต่ละวัน เข้ารับการรักษาในจังหวัดที่อยู่ห่างไกลจากที่อยู่ในบัตรประชาชน มีการเบิกยาที่ไม่ตรงกับโรค ทางกรมบัญชีกลางสามารถระงับการจ่ายเงินเพื่อทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนได้

สำหรับการจัดทำบัตรรักษาพยาบาลข้าราชการจะช่วยในเรื่องของการใช้งบประมาณค่ารักษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หลังจากพบว่าในปีงบประมาณ 2559 มีการตั้งงบประมาณเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 60,000 ล้านบาท แต่เบิกจ่ายจริงถึง 71,000 ล้านบาท หากมีการนำบัตรดังกล่าวมาใช้จะช่วยให้กรมบัญชีกลางสามารถตรวจสอบและยืนยันข้อมูลการเข้ารักษาพยาบาลของราชการได้ จากเดิมต้องรอให้โรงพยาบาลส่งยอดมา และไม่สามารถบันทึกข้อมูลการเข้ารับการรักษาของแต่ละคนได้

กลับขึ้นด้านบน