ความคืบหน้างานศิลปกรรม-ประณีตศิลป์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ความคืบหน้างานศิลปกรรม-ประณีตศิลป์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ความคืบหน้างานศิลปกรรม-ประณีตศิลป์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านศิลปกรรม และงานประณีตศิลป์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร

รูปข่าว : ความคืบหน้างานศิลปกรรม-ประณีตศิลป์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

วันนี้ (6ก.ค.2560) พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรม การฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานด้านศิลปกรรม และงานประ ณีตศิลป์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร

 

 

นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน ดังนี้ ประติมากรรมประดับพระเมรุมาศ เทวดานั่ง อัญเชิญฉัตรและอัญเชิญบังแทรก 32 องค์ เขียนสี แล้วเสร็จ 8 องค์ อยู่ระหว่างการเขียนสี 11 องค์ เขียนสีฐาน 11 ชิ้น หล่อไฟเบอร์แล้วเสร็จและอยู่ในขั้นตอนแต่งผิว 13 องค์

เทวดายืน อัญเชิญฉัตร 8 องค์ อยู่ระหว่างการพ่นสีรองพื้นและเก็บรายละเอียด มหาเทพ ได้แก่ พระนารายณ์ (พระวิษณุ) และพระพรหม เขียนสีแล้วเสร็จร้อยละ 90 อยู่ระหว่างเขียนรายละเอียดส่วนยอดและปั้นแต่งต้นแบบฐาน

 

 

พระอิศวร (พระศิวะ) และพระอินทร์ ต้นแบบแล้วเสร็จร้อยละ 90 อยู่ระหว่างเก็บรายละเอียด ส่วนท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ได้แก่ ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวธตรฐ เขียนสีแล้วเสร็จร้อยละ 70 กำลังเขียนแต่งเก็บรายละเอียด

ท้าววิรูปักษ์ และท้าววิรุฬหก ต้นแบบแล้วเสร็จร้อยละ 80 อยู่ระหว่างปรับแก้รายละเอียด ครุฑ 1 อยู่ระหว่างเขียนสี ครุฑ 2 ต้นแบบแล้วเสร็จร้อยละ 90 อยู่ระหว่างปั้นแต่งเก็บรายละเอียดพระพิฆเณศวร์ ต้นแบบแล้วเสร็จร้อยละ 40อยู่ระหว่างปั้นแต่งเก็บรายละเอียด สัตว์ประจำทิศ ได้แก่ ม้าและโค ดำเนินการเขียนสีแล้วเสร็จ สิงห์ตัวที่ 1 เขียนสีแล้วเสร็จ สิงห์ตัวที่ 2 อยู่ระหว่างปั้นแต่งเก็บรายละเอียด ช้าง หล่อไฟเบอร์และทาสีรองพื้นแล้วเสร็จทั้ง 2 ตัว

 


ส่วนงานจิตรกรรมฉากบังเพลิง ลงสีบรรยากาศแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเขียนสีเก็บรายละเอียด ภาพ คน สัตว์ ต้นไม้ และอื่นๆ ปิดทอง ตัดเส้นส่วนเครื่องทรง เครื่องประดับ ลวดลายผ้า ลวดลายประกอบต่างๆ ภาพนารายณ์อวตารปางต่างๆ เทพชุมนุม และภาพโครงการพระราชดำริ ดิน น้ำ ลม ไฟ อยู่ระหว่างการเขียนรายละเอียดภาพ ส่วนฉากบังเพลิงด้านใน อยู่ระหว่างดำเนินการเขียนสีเก็บรายละเอียด และตัดเส้

โดยนายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ร่วมเขียนจิตรกรรมฉากบังเพลิง ที่จะใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร โดยรับผิดชอบในส่วนของฉากบังเพลิง และจิตรกรรมภายในพระที่นั่งทรงธรรม

 

 

ขณะที่งานจัดสร้างพระโกศจันทน์ ประกอบลวดลายหีบไม้จันทน์แล้วเสร็จร้อยละ 80 หุ่นโครงสร้าง พระโกศจันทน์แล้วเสร็จร้อยละ 80 ฉลุลวดลายส่วนพระโกศจันทน์แล้วเสร็จร้อยละ 30 งานจัดสร้างพระโกศพระบรมอัฐิ 4 แบบ จำนวนรวม 6 องค์ ขณะนี้ได้จัดทำหุ่นต้นแบบแล้วเสร็จร้อยละ 70 และขึ้นหุ่นพระโกศโลหะ สลักบุดุนลาย ลงยาสี และประกอบแล้วเสร็จร้อยละ 15

 

 

งานบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ ประกอบด้วย พระมหาพิชัยราชรถ ดำเนินการ
ทำความสะอาด ซ่อมเสริมโครงสร้าง ปิดทองประดับกระจก – ผ้าทองแผ่ลวด แล้วเสร็จร้อยละ 65 ราชรถน้อย ดำเนินการทำความสะอาด ซ่อมเสริมโครงสร้าง ปิดทองประดับกระจก – ผ้าทองแผ่ลวด แล้วเสร็จร้อยละ 50

พระยานมาศสามลำคาน พระที่นั่งราเชนทรยาน เกรินบันไดนาค พระที่นั่งราเชนทรยานน้อย และราชรถปืนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 55

จากนั้น รองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปเป็นประธานการประชุมกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงละครแห่งชาติ และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศฯ บริเวณท้องสนามหลวง

 

 

โดยรายงานความคืบหน้า ดังนี้ งานก่อสร้างพระเมรุมาศและอาคารประกอบ ความคืบหน้างานก่อสร้างทุกอาคาร นับเป็นร้อยละ 56.3 ได้ปริมาณงานมากกว่าแผน ร้อยละ 7.3และทำงานได้เร็วกว่าแผน 16 วัน ประกอบด้วย พระเมรุมาศ ภาพรวมการก่อสร้างคืบหน้าร้อยละ 53 โดยทำการติดตั้งเชิงกลอนบุษบกประธาน ทั้ง 7 ชั้นแล้วเสร็จ บุษบกซ่างและหอเปลื้อง กรุเสาและเพดานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขึ้นชั้นเชิงกลอน ติดตั้งองค์ประกอบฐานชาลา ได้แก่
ฐานสิงห์ เสาหัวเม็ด พนัก พลสิงห์ราวบันได ฐานเทวดา ราชวัติ แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างทำสี
พระที่นั่งทรงธรรม คืบหน้ารวมประมาณร้อยละ 70.3 โดยมุงหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ ติดตั้งซุ้ม

 

 

คูหาและองค์ประกอบสถาปัตยกรรมรอบอาคาร ส่วนงานตกแต่งภายใน ได้กรุผนัง หุ้มเสา ผนัง ฝ้าเพดานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการทาสีและเดินกรอบทอง ศาลาลูกขุน 1 (4 หลัง) และศาลาลูกขุน 2 (2หลัง) คืบหน้ารวมประมาณร้อยละ 68 โครงสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างมุงหลังคากรุพื้นผิว และองค์ประกอบสถาปัตยกรรม ศาลาลูกขุน 3 (5หลัง) ขณะนี้กำลังประกอบโครงสร้างที่โรงงานรอนำมาติดตั้ง ทับเกษตร ทิม ประกอบโครงหลังคาและมณฑป หุ้มเสาอาคารแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างติดตั้งเชิงชายกระจังและซุ้มคูหา


สำหรับงานภูมิสถาปัตยกรรม คืบหน้ารวมร้อยละ 12 ขณะนี้ได้ทำการเทคอนกรีตพื้นลานสำหรับปูบล็อกซีเมนต์ หล่อสระอโนดาต ติดตั้งระบบบำบัดน้ำ ปรับระดับดิน และก่อคันนารูปเลข 9 แล้ว

 

กลับขึ้นด้านบน