วงเสวนายืนยันประชาชนต้องมีส่วนร่วมแก้ ก.ม.บัตรทอง และควรเป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน

วงเสวนายืนยันประชาชนต้องมีส่วนร่วมแก้ ก.ม.บัตรทอง และควรเป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน

วงเสวนายืนยันประชาชนต้องมีส่วนร่วมแก้ ก.ม.บัตรทอง และควรเป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน

รูปข่าว : วงเสวนายืนยันประชาชนต้องมีส่วนร่วมแก้ ก.ม.บัตรทอง และควรเป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน

เครือข่ายภาคประชาชนยืนยันระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะยั่งยืน ประชาชนต้องมีส่วนร่วม และควรเป็นระบบมาตรฐานเดียวสำหรับทุกคน เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน

วันนี้ (6 ก.ค.2560) นางชโลม เกตุจินดา ประธานเครือข่ายหลักประกันสุขภาพ ภาคประชนภาคใต้ เปิดเผยบนเวทีเสวนา "แก้กฎหมายบัตรทองอย่างไร ให้ประชาชนได้ประโยชน์" ว่า เครือข่ายภาคประชาชนเสนอให้ตัดประเด็นผู้ป่วยร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาล ออกจากการร่างกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฉบับใหม่ แต่กลับไม่ได้รับการแก้ไขจากคณะกรรมการยกร่างฯ ที่มี รศ.วรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธานกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมกับเห็นว่าควรจัดสรรงบประมาณให้กับภาคประชาชน เพื่อดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพให้แต่ละท้องถิ่น ลดการเจ็บป่วยก่อนเข้ารับการรักษาจากสถานพยาบาล และควรสร้างมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่เท่าเทียมกัน โดยรวมสิทธิ์ข้าราชการ ประกันสังคม เพียงกองทุนเดียว

นอกจากนี้ วงเสวนายังเห็นตรงกันว่า หากจะแก้ไขกฎหมายต้องให้ครอบคลุมทุกคนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทย ครอบคลุมทุกบริการด้านสาธารณสุข ภายใต้สิทธิบัตรทอง และครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน

 

กลับขึ้นด้านบน