ไทยถูกตีแผ่ใช้แรงงาน "ช้าง" เพื่อการท่องเที่ยว

ไทยถูกตีแผ่ใช้แรงงาน "ช้าง" เพื่อการท่องเที่ยว

ไทยถูกตีแผ่ใช้แรงงาน "ช้าง" เพื่อการท่องเที่ยว

รูปข่าว : ไทยถูกตีแผ่ใช้แรงงาน "ช้าง" เพื่อการท่องเที่ยว

องค์กรพิทักษ์สัตว์ของอังกฤษ ระบุว่า มีช้างในประเทศแถบเอเชีย ซึ่งรวมถึงในไทย มากกว่า 3 ใน 4 มีสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้ายอย่างมาก และถูกละเมิดสิทธิ ถูกใช้แรงงานเพื่อการท่องเที่ยวอย่างโลดโผน

วันนี้(6ก.ค.2560) องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกหรือ เวิลด์ แอนิมอล โพรเทคชัน เปิดเผยว่า ร้อยละ 77 ของช้างในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย อินเดีย ศรีลังกา เนปาล ลาว และกัมพูชา มีสภาพความเป็นอยู่เลวร้าย และไม่สามารถยอมรับได้ โดยอินเดียเป็นประเทศที่ช้างถูกเลี้ยงในสภาพที่เลวร้ายที่สุด

 รายงานดังกล่าวระบุว่าช้างเหล่านี้นอกจากจะถูกบังคับให้ให้ความบันเทิงกับนักท่องเที่ยวแล้ว ในเวลาที่ไม่มีการแสดงยังต้องถูกล่ามด้วยโซ่ที่มีความยาวไม่ถึง 3 เมตร และ ต้องอาศัยอยู่ภายในอาคารคอนกรีต รวมทั้งไม่ได้รับการดูแลที่ถูกสุขลักษณะ ทั้งการโชวืเพื่อความสนุกสนาน ให้กับนักท่องเที่ยว โดยให้เดินบนสะพานไม้เล็กเพียงแผ่นเดียว  การยกขาต่อกันเป็นกลุ่มๆ รวมทั้งการถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยว 

 ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญขององค์กรนี้ ระบุว่า นักท่องเที่ยวจะมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยน แปลงและปรับปรุงความเป็นอยู่ของช้างได้ ด้วยการไม่สนับสนุนปางช้างที่ละเมิดสิทธิ์ช้าง แต่เลือกปางช้างที่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าไปดูชีวิตช้างเท่านั้น

 รายงานการละเมิดสิทธิ์ช้างฉบับนี้ใช้เวลาในจัดทำนาน 2 ปี โดยนักวิจัยขององค์กรนี้สำรวจช้างในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวใน 6 ประเทศ จำนวนนี้เป็นช้างในไทย 2,198 เชือกจาก 122 ปางช้างทั่วประเทศ

 

 

กลับขึ้นด้านบน