ศาลยกฟ้อง "ชมรมแพทย์ชนบท" คดีหมิ่นประมาท อดีตปลัดสธ.

ศาลยกฟ้อง "ชมรมแพทย์ชนบท" คดีหมิ่นประมาท อดีตปลัดสธ.

ศาลยกฟ้อง "ชมรมแพทย์ชนบท" คดีหมิ่นประมาท อดีตปลัดสธ.

รูปข่าว : ศาลยกฟ้อง "ชมรมแพทย์ชนบท" คดีหมิ่นประมาท อดีตปลัดสธ.

ศาลจังหวัดนนทบุรี ยกฟ้องคดีชมรมแพทย์ชนบท ถูก นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฟ้องหมิ่นประมาท ศาลตัดสินจำเลยทั้ง 9 คน ทำการโดยสุจริต เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

วันนี้( 7 ก.ค. 2560) ที่ศาลจังหวัดนนทบุรี น.พ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท พร้อมด้วยกรรมการชมรมแพทย์ชนบทอีก 8 คน คือ น.พ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ นพ.วชิระ บถพิบูลย์ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ นพ.วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นพ.พรเจริญ เจียมบุญศรี นพ.รอชาลี ปัตยะบุตร นพ.บรรพต พินิจจันทร์ และนพ.ปวิตร วณิชชานนท์ ซึ่งถูกนพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือสธ.ฟ้องเรื่องหมิ่นประมาท กรณีทำหนังสือร้องเรียนนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เรื่องข้าราชการทุจริตต่อหน้าที่และขัดต่อนโยบายรัฐบาลได้เดินทางไปฟังคำพิพากษาที่ห้องพิจารณาคดีที่ 9 

โดยศาลเห็นว่า การที่จำเลยทั้ง 9 คน ต่างเป็นสมาชิกชมรมแพทย์ชนบทร่วมกันลงชื่อในเอกสารหมาย ระบุเรียนนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เพื่อให้นำข้อเท็จจริงไปประกอบการใช้ดุลพินิจในการแต่งตั้งโจทก์ กลับมาเป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไปว่าการบริหารองค์กรไม่ว่าการบริหารภาครัฐหรือเอกชน

 

 

การคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งจะต้องใช้หลักคุณธรรมและเป็นไปตามระเบียบแบบแผน เพื่อให้ได้คนดีเข้ามาทำหน้าที่อันเป็นประโยชน์ต่อองค์กร สังคมและประเทศชาติ การกระทำของจำเลยทั้ง 9 คนมิได้กระทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของจำเลยคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นการแสดงข้อความเพื่อประโยชน์ของประชาชนและข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข จึงถือได้ว่าเป็นการแสดงข้อความโดยสุจริต ติชม ด้วยความเป็นธรรมอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำต้องตาม มาตรา 329(3) แห่งประมวลกฎหมายอาญา

กลับขึ้นด้านบน