มติครม.ยกเลิกประดับธงชาติ 5 พ.ค. เพิ่มประดับธงชาติวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

มติครม.ยกเลิกประดับธงชาติ 5 พ.ค. เพิ่มประดับธงชาติวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

มติครม.ยกเลิกประดับธงชาติ 5 พ.ค. เพิ่มประดับธงชาติวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

รูปข่าว : มติครม.ยกเลิกประดับธงชาติ 5 พ.ค. เพิ่มประดับธงชาติวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

ครม.มีมติให้ยกเลิกประดับธงชาติวันฉัตรมงคล วันที่ 5 พ.ค. และเพิ่มประดับธงชาติในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 28-29 ก.ค. กำหนดให้วันที่ 28 ก.ย. เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย

วันนี้ ( 11 ก.ค. ) พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือ การแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศ ในราชอาณาจักร ปี 2529 ดังนี้ ยกเลิกการใช้และประดับธงชาติในวันที่ 5 พ.ค. หรือ วันฉัตรมงคล รวม 1 วัน และให้เพิ่มเติมกำหนดโอกาสและพิธีสำคัญให้ชักและประดับธงชาติได้แก่ วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 ก.ค.- 29 ก.ค. รวม 2 วัน และวันพระราชทานธงชาติไทย 28 ก.ย. รวม 1 วัน ทั้งนี้ วันพระราชทานธงชาติไทยเป็นวันที่กำหนดให้มีในปี 2560 เป็นปีแรก แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ

ขณะที่ กำหนดแก้ไขเพิ่มเติมโอกาสให้ชักและประดับธงชาติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากเดิมกำหนดไว้ 3 วันคือ 5-7 ธ.ค. กำหนดใหม่เป็น 2 วัน คือวันที่ 5-6 ธ.ค.

กลับขึ้นด้านบน