"นครประวัติศาสตร์อยุธยา" รอดถูกขึ้นบัญชีมรดกโลกภาวะอันตราย

"นครประวัติศาสตร์อยุธยา" รอดถูกขึ้นบัญชีมรดกโลกภาวะอันตราย

"นครประวัติศาสตร์อยุธยา" รอดถูกขึ้นบัญชีมรดกโลกภาวะอันตราย

รูปข่าว : "นครประวัติศาสตร์อยุธยา" รอดถูกขึ้นบัญชีมรดกโลกภาวะอันตราย

คณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 41 มีมติไม่ขึ้นบัญชีมรดกโลก "ดงพญาเย็น-เขาใหญ่" และนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ของไทยอยู่ในภาวะอันตรายแล้ว พร้อมบรรจุพระธาตุพนม จ.นครพนม ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของศูนย์มรดกโลก คาดใช้เวลาอย่างต่ำ 3 ปี รวบรวมเอกสาร

วันนี้ (12 ก.ค.2560) นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ สผ. บอกว่า ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 41 ที่ เมืองคาร์คูฟ สาธารณรัฐโปแลนด์ ประเทศไทย ได้รายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลก 2 พื้นที่ คือ พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และนครประวัติศาสตร์พระ นครศรีอยุธยา

โดยที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลก มีมติเห็นชอบไม่จัดให้แหล่งมรดกโลกทั้ง 2 แห่ง อยู่ในแหล่งมรดกโลกในภาวะอันตราย พร้อมทั้ง ชื่นชมการดำเนินงานของไทยในการจัดทำมาตร การด้านต่างๆเพื่อปกป้องคุ้มครองและรักษาคุณค่าความโดดเด่น อันเป็นสากลของแหล่งมรดกโลก โดยให้ไทยจัดส่งเอกสารรายงาน สถานภาพการอนุรักษ์ต่อศูนย์มรดกโลกพิจารณาในครั้งต่อไป

 

 

ทั้งนี้ ยังเห็นชอบการนำเสนอพระธาตุพนม จ.นครพนม กลุ่มก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ และภูมิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง ด้วยการบรรจุไว้ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของศูนย์มรดกโลกแล้ว ซึ่งขั้นตอนต่อไป จ.นครพนมต้องดำเนินการจัดทำเอกสารนำเสนอพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งมรดกโลก คาดว่า จะใช้เวลาประมาณ 1 ปี จากนั้นคณะทำงานมรดกโลกจะลงพื้นที่ศึกษารายละเอียดของพระธาตุพนม โดยใช้เวลาอีกประมาณ 2 ปี จึงจะใช้เวลาอย่างน้อย 3 ปี เพื่อพิจารณาว่าพระธาตุพนมจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมหรือไม่

 


สำหรับการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งนี้ ภาพรวมมีรัฐภาคีเสนอขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติเป็นแหล่งมรดกโลกรวม 35 แห่ง แต่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกรวม 25 แห่ง แบ่งเป็น แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 20 แห่ง และแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ 5 แห่ง ซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในกลุ่มอาเซียน 1 แห่ง คือ ภูมิทัศน์วัฒนธรรม แหล่งโบราณคดีสมโบร์ไพร์กุก ของประเทศกัมพูชา

กลับขึ้นด้านบน