เปิดตัว 5อนุกก.ปฏิรูปตำรวจประเดิมงานแรก"แต่งตั้งโยกย้าย"

เปิดตัว 5อนุกก.ปฏิรูปตำรวจประเดิมงานแรก"แต่งตั้งโยกย้าย"

เปิดตัว 5อนุกก.ปฏิรูปตำรวจประเดิมงานแรก"แต่งตั้งโยกย้าย"

รูปข่าว : เปิดตัว 5อนุกก.ปฏิรูปตำรวจประเดิมงานแรก"แต่งตั้งโยกย้าย"

พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ถกนัดแรก คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ ประกาศตั้ง 5 อนุกรรมการ พร้อมเตรียมวางกรอบทำงานรอบ 9 เดือน ลุยประเดิมงานแรก สางปัญหาการแต่งตั้งโยกย้าย

วันนี้ (12 ก.ค.2560)  ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ได้เชิญคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจทั้ง 36 คนประชุมอย่างเป็นทางการนัดแรก หลังจากการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 5 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมืองผู้ว่าฯ กทม.เข้ารวมประชุมครั้งนี้

หลังจากใช้เวลานานกว่า 2 ชั่วโมง พล.อ.บุญสร้าง แถลงว่า ที่ประชุมแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พร้อมด้วยอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งอภิปรายถึงกรอบเวลาในการทำงาน เบื้องต้นที่ประชุมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรวม 5 คณะเพื่อรองรับงานเฉพาะด้าน ดังนี้

1.คณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคล มีพล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ เป็นประธาน

2.คณะอนุกรรมการด้านการบังคับใช้กฎหมายและระบบสอบสวนคดีอาญา มีนายธานิศ เกศวพิทักษ์ อดีตรองประธานศาลฎีกา เป็นประธาน

3.คณะอนุกรรมการด้านหน้าที่ อำนาจและภารกิจของตำรวจ มีนายมนุชญ์ วัฒนโกเมร อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธธาน

4.คณะอนุกรรมการด้านรับฟังความคิดเห็น มีพลอากาศอิทธิพร ศุภวงศ์ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน

5.คณะอนุกรรรมการด้านวิชาการ มีศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธาน

นอกจากนี้ยังมอบหมายให้ ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ทำหน้าที่โฆษกคณะกรรมการ ,มีการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ ของคณะทำงานอีก 8 ท่านเป็นผู้แทน ฝ่ายที่ไม่เป็นข้าราชการตำรวจ 4 ท่านและผู้แทนฝ่ายตำรวจ 4 ท่าน

ทั้งนี้กำหนดการประชุมระยะแรกสัปดาห์ละ 2 วันพร้อมทั้งกำหนดรกอบระยะเวลาดำเนินงาน และกิจกรรมในรอบ 9 เดือนแรกว่าต้องทำอะไรบ้าง

พล.อ.บุญสร้าง ระบว่า จะเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการทำงาน และเบื้องต้นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเรื่องอื่นคือการแต่งตั้งโยกย้าย ตามมาด้วยเรื่องของระบบสอบสวน 

 

 

กลับขึ้นด้านบน