กรมอุทยานฯ ยืนยัน "สมเสร็จ"เป็นสัตว์ป่าสงวนพันธุ์แท้ไม่ใช่สัตว์ลูกผสม

กรมอุทยานฯ ยืนยัน "สมเสร็จ"เป็นสัตว์ป่าสงวนพันธุ์แท้ไม่ใช่สัตว์ลูกผสม

กรมอุทยานฯ ยืนยัน "สมเสร็จ"เป็นสัตว์ป่าสงวนพันธุ์แท้ไม่ใช่สัตว์ลูกผสม

รูปข่าว : กรมอุทยานฯ ยืนยัน "สมเสร็จ"เป็นสัตว์ป่าสงวนพันธุ์แท้ไม่ใช่สัตว์ลูกผสม

กรมอุทยานแห่งชาติ ชี้กองสลากผิดพลาดพิมพ์ข้อมูล "สมเสร็จ"เป็นพันธุ์ผสม เตรียมส่งหนังสือทุกหน่วยงานหากขอภาพ ข้อมูลสัตว์ป่า ต้องให้กรมตรวจสอบก่อนเผยแพร่ ป้องกันความคลาดเคลื่อน

วันนี้ (14 ก.ค.2560) กรณีเพจสาระพันธุ์สัตว์ ตั้งข้อสังเกตสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 16 ก.ค.2560 ที่มีการพิมพ์ภาพ "สมเสร็จ" ซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนของไทย 1 ใน 19 ชนิดว่าเป็นพันธุ์ผสม หรือ Hybrid animals ทั้งที่เป็นพันธุ์แท้ หรือ pure breed ซึ่งนักวิชาการติงว่าอาจจะทำให้เกิดการจดจำแบบผิด

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ยืนยันว่า จากการตรวจสอบข้อมูลที่สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ส่งให้กับสำนักงานกองสลาก ทั้งภาพและข้อมูลรายละเอียดของสมเสร็จ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ถูกต้องไม่มีการระบุว่าสัตว์พันธุ์ผสมแต่อย่างใด เพราะสมเสร็จ เป็นสัตว์ป่าสงวนของไทยมาตั้งแต่อดีต

 

 

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ บอกว่า ขณะนี้เตรียมทำหนังสือแจ้งไปทุกหน่วยงานทั้งภาคราชการ ภาคเอกชนว่า การขอข้อมูลภาพและชนิดของสัตว์ป่าไปใช้โดยเฉพาะการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ จะต้องส่งมาให้กรมอุทยานตรวจสอบความถูกต้องก่อน เพื่อจะได้ไม่เกิดความคลาดเคลื่อนเหมือนกับกรณีสมเสร็จ โดยยืนยันว่าเกิดจากความผิดพลาดของกองสลาก ไม่ใช่ข้อมูลจากกรมอุทยาน

คาดป่าไทยเหลือประชากรเพียง 700 ตัว

 

ด้านน.ส.กาญจนา นิตยะ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยาน บอกว่า สมเสร็จมีชื่อสามัญว่า Malayan Tapir ชื่อวิทยาศาสตร์ Tapirus indicus สมเสร็จเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ในอันดับ Perissodactylea หรือ อันดับของสัตว์กีบคี่ อยู่ในกลุ่มเดียวกับม้า แรด และ กระซู่ แต่สมเสร็จถูกแยกไว้ในวงศ์ Tapiridae วงศ์ Tapiridae ซึ่งมีอยู่เพียง 1 Genus คือ Tapirus แยกเป็น 4 ชนิด ในทวีปเอเชีย มีเพียงชนิดเดียวคือ Tapirus indicus อีก 3 ชนิดมีถิ่นอาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาใต้
จากการประเมินประชากรของสมเสร็จโดยอาศัยข้อมูลจากการวิจัยที่มีอยู่คาดว่าจะมีสมเสร็จในป่าอนุรักษ์ในประเทศไทยประมาณ 700-1,000 ตัว กระจายในพื้นที่กลุ่มป่าอนุรักษ์ 7 กลุ่มป่า ในภาคตะวันตก และภาคใต้ ครอบคลุมพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 38 แห่ง กลุ่มป่าอนุรักษ์ที่มีความสำคัญในการอนุรักษ์สมเสร็จ ได้แก่ กลุ่มป่าฮาลา – บาลา กลุ่มป่าคลองแสง – เขาสก และกลุ่มป่าเขาหลวง

สำหรับสัตว์ป่าสงวนของไทยทั้ง 15 ชนิด ภายใต้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 คือ นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร , แรด , กระซู่ , กูปรี(โคไพร) , ควายป่า(มหิงสา) , ละอง(ละมั่ง) สมัน(เนื้อสมัน) ซึ่งปัจจุบันสูญพันธุ์แล้ว , เลียงผา , กวางผา , นกแต้วแร้วท้องดำ นกกระเรียน , แมวลายหินอ่อน , สมเสร็จ , เก้งหม้อ และ พะยูน(หมูน้ำ) ส่วนชนิดที่ 16-19 ได้แก่ วาฬบรูด้า วาฬโอมูระ เต่ามะเฟือง และฉลามวาฬ อยู่ระหว่างขั้นตอนการบรรจุ

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน