ศาลปกครองสูงสุด รับฟ้องคดีไทยทีวีฟ้อง กสทช.

ศาลปกครองสูงสุด รับฟ้องคดีไทยทีวีฟ้อง กสทช.

ศาลปกครองสูงสุด รับฟ้องคดีไทยทีวีฟ้อง กสทช.

รูปข่าว : ศาลปกครองสูงสุด รับฟ้องคดีไทยทีวีฟ้อง กสทช.

ก่อนหน้านี้ศาลปกครองมีคำสั่ง ไม่รับฟ้องคดีที่ผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ 2 ช่อง ยื่นฟ้อง กสทช. กรณีสั่งเพิกถอนกิจการทีวีดิจิทัลช่องไทยทีวีและโลก้าทีวี แต่ล่าสุดเมื่อวานนี้ ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับให้รับฟ้องคดีนี้

วันนี้ (14 ก.ค.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เหตุผลที่ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งให้ศาลปกครองรับคำฟ้องคดี บริษัท ไทยทีวี ซึ่งเป็นผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ช่องโลก้าทีวีและช่องไทยทีวี ไว้พิจารณา เนื่องจากเห็นว่า บริษัทเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หลังจากถูก กสทช. เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ และเห็นว่าบริษัทมีสิทธิยื่นฟ้องคดีต่อศาลได้

คดีนี้บริษัทไทยทีวี ฟ้อง กสทช.เมื่อปี 2559 หลังจากมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล เมื่อปลายปี 2558 ซึ่งส่งผลทำให้บริษัทไม่สามารถประกอบกิจการได้ โดยบริษัทเห็นว่า เป็นการออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ส่วนคดีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกสทช. 1,000 ล้านบาท ซึ่งเดิมศาลปกครอง เห็นว่า บริษัทไม่อาจฟ้องตัวบุคคลที่เป็น "คณะกรรมการ กสทช."ได้ แต่ควรฟ้อง "สำนักงาน กสทช." ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบ แต่ล่าสุด ศาลปกครองสูงสุด ไม่ได้เห็นด้วยตามนั้น

สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ ทั้งฝ่าย กสทช. และ บริษัท ไทยทีวี จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณา โดยต้องส่งเอกสารเพื่อชี้แจงตามกระบวนการ ยกเว้นตุลาการจะเห็นมีประเด็นใดที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติม อย่างมีนัยยะสำคัญ ก็อาจสั่งให้ทั้ง 2 ฝ่าย ร่วมชี้แจงในกระบวนการไต่สวน โดยขณะนี้ยังไม่มีการกำหนดวันพิจารณา 

กลับขึ้นด้านบน