ตรวจสอบปมซื้อที่ดินโรงโม่หินโยงฆ่า 8 ศพ จ.กระบี่

ตรวจสอบปมซื้อที่ดินโรงโม่หินโยงฆ่า 8 ศพ จ.กระบี่

ตรวจสอบปมซื้อที่ดินโรงโม่หินโยงฆ่า 8 ศพ จ.กระบี่

รูปข่าว : ตรวจสอบปมซื้อที่ดินโรงโม่หินโยงฆ่า 8 ศพ จ.กระบี่

สิ่งที่ทำควบคู่กับการสอบสวนก็คือการตรวจสอบเส้นทางทางการเงิน เมื่อผู้ใหญ่วรยุทธถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องฐานะที่ร่ำรวย โดยเฉพาะปมความขัดแย้งเรื่องโรงโม่หิน ที่ไม่ใช่เพียงแค่โรงโม่หินเปิดกิจการไม่ได้ ผู้ใหญ่วรยุทธยังมีบทบาทเจรจาขอซื้อที่ดินใกล้โรงโม่หิน 20 ล้านบาท

พื้นที่กว่า 22 ไร่ขนาบข้างด้วยกลุ่มเขาขาว 3 ลูกใน อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ เป็นพื้นที่ที่นายทุนจากบริษัทอ่าวลึกศิลา ซื้อจากนายบรรทิต หมันหมาด แกนนำที่เคยคัดค้านการก่อสร้างโรงโม่หินเพื่อให้เป็นพื้นที่เดียวกับพื้นที่สัมปทานที่ดินแปลงนี้อยู่ใจกลางภูเขาที่ได้รับสัมปทานโรงโม่หิน การซื้อขายที่ดินแปลงนี้ได้ตกลงราคาเป็นเงิน 20 ล้านบาทเมื่อปี 2558 จ่ายมัดจำและเงินงวดแรกรวม 12 ล้านบาท คงเหลือ 8 ล้าน และตกลงชำระงวดที่เหลือในปีถัดไป

ในหนังสือตกลงซื้อขายที่ดินที่จัดทำโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ระบุว่า หากภายใน 1 ปี ผู้ซื้อไม่ชำระเงินให้แก่ผู้ขาย ก็สามารถขอขยายเวลาได้ แต่เมื่อครบกำหนดบริษัทเอกชนกลับไม่ยอมชำระเงินที่เหลือ ฝ่ายผู้ขายจึงริบเงินทั้งหมดและเข้าใช้ที่ดินตามเดิม น่าสังเกตว่า ในหนังสือสัญญาฉบับนี้มีนายวรยุทธ สังหลัง ผู้ใหญ่บ้านบ้านกลางหมู่ 1 ร่วมเซ็นชื่อเป็นพยานด้วย

ทีมข่าวได้พูดคุยกับนายหน้า ที่เป็นผู้ประสานงานในการซื้อขายที่ดินแปลงนี้ ได้ข้อมูลว่า การซื้อขายเป็นไปอย่างถูกต้องและนายวรยุทธเป็นผู้ดำเนินการจ่ายเงินค่านายหน้าแทนบริษัทเอกชน

ทีมข่าวติดต่อนายเชษฐ์ดนัย ถิ่นพังงา และนายนรินทร์ เก่งธนทรัพย์ เอกชนผู้ซื้อที่ดินแปลงนี้ แต่ได้รับคำตอบว่า ไม่สะดวกให้ข้อมูล

นายนรินทร์ เก่งธนทรัพย์ ผู้ประกอบกิจการโรงโม่หิน อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ บริษัทอ่าวลึกศิลา หรือ ชื่อเดิม ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่ตรังภูทอง จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เมื่อปี 2556 มีผู้ถือหุ้น 3 คน คือ นายเชษฐ์ดนัย ถิ่นพังงา นายนรินทร์ เก่งธนทรัพย์ และ น.ส.วิจิราภรณ์ อินทร์จันทร์ ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท

ก่อนได้รับใบประทานบัตรเหมืองแร่เมื่อปี 2555 ก็เกิดความขัดแย้งกับชาวบ้านในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง กระทั่งปี 2559 อธิบดีกรมศิลปากรได้ออกประกาศให้พื้นที่กลุ่มหินขาว ซึ่งอยู่ในเขตประทานบัตรเหมืองแร่หินปูนเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณ เพราะพบภาพเขียนสีและเครื่องปั้นดินเผาจึงทำให้ชาวบ้านยุติการเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่บริษัทเอกชนครบกำหนดที่ต้องจ่ายเงินงวดที่เหลือสำหรับการซื้อที่ดินอีก 8 ล้านบาท แต่บริษัทเอกชนที่นายวรยุทธ สังหลัง มีบทบาทสำคัญไม่อยากลงทุนเพิ่ม จึงไม่มีใครติดต่อชำระเงินและโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้

 

กลับขึ้นด้านบน