กำหนดแผนปฏิรูปตำรวจ 4 ด้าน

กำหนดแผนปฏิรูปตำรวจ 4 ด้าน

กำหนดแผนปฏิรูปตำรวจ 4 ด้าน

รูปข่าว : กำหนดแผนปฏิรูปตำรวจ 4 ด้าน

ในช่วงเดือน ส.ค.นี้ พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ เชื่อมั่นว่าแนวทางการปฏิรูปตำรวจ จะเห็นเป็นรูปเป็นร่างกันมากขึ้น หลังกำหนดแนวทางปฏิรูปออกเป็น 4 ด้าน และในการประชุมนัดที่ 2 วันนี้ ได้มอบภารกิจเฉพาะด้าน ให้กับอนุกรรมการทั้ง 5 คณะจัดทำเป็น "แมทริกซ์"

"แมทริกซ์" หรือ ผังงาน คือการบ้านที่ พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ ส่งมอบและกำชับให้อนุกรรมการทั้ง 5 คณะ จัดทำข้อมูลและตารางการขับเคลื่อน โดยให้นำข้อมูลการศึกษาของคณะกรรมการที่เคยมี มาจัดวางไว้ด้วย หากแต่ยังไม่ต้องสรุป ว่าจะกำหนดแนวทางในการผลักดันอย่างไร ในขณะเดียวกันระหว่างการประชุมนัดที่
2 วันนี้ คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ ได้ใช้เวลาเกือบ 3 ชั่วโมง ซักซ้อมและทำความเข้าใจโครงสร้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก่อนจะกำชับถึงหลักเกณฑ์การแต่งตั้งโยกย้าย ว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ธ.ค.2560 และเชื่อมั่นว่า เดือน ส.ค.นี้ จะได้เห็นแนวทางการปฏิรูปทั้งหมด เป็นรูปเป็นร่างขึ้น โดยการขับเคลื่อนนั้นกำหนดไว้ที่ 4 เรื่องหลัก

สำหรับ 5 อนุกรรมการ ประกอบไปด้วย อนุฯ เรื่องโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ อนุฯ เรื่องการรับฟังความเห็น อนุฯ เรื่องการบังคับใช้กฎหมาย และอนุฯ ด้านงานวิชาการ ซึ่งในอนุกรรมการนี้ จะมีคนนอกและภาคประชาคมเข้ามาร่วมงานด้วย และจากข้อมูลเบื้องต้นตามโครงสร้างสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี้มีอัตรากำลังตำรวจ 300,000 นาย ได้รับการบรรจุ 220,000 นาย มีตำรวจหญิงเพียงร้อยละ 7 และมีชั้นประทวนร้อยละ 30 ของอัตราทั้งหมด ขณะเดียวกัน ยังพบว่าอำนาจหน้าที่ของบางส่วน สวนทางกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรโดยอยู่ในขั้นน้อย ถึงน้อยมาก

 

กลับขึ้นด้านบน