กัมพูชาเตรียมฉลองมรดกโลกวันพรุ่งนี้

กัมพูชาเตรียมฉลองมรดกโลกวันพรุ่งนี้

กัมพูชาเตรียมฉลองมรดกโลกวันพรุ่งนี้

รูปข่าว : กัมพูชาเตรียมฉลองมรดกโลกวันพรุ่งนี้

กัมพูชาเตรียมจัดงานฉลอง เนื่องในโอกาสที่ปราสาทสมโบร์ไพรกุก ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในวันพรุ่งนี้ (17 ก.ค.2560) ขณะที่ชาวกัมพูชาเรียกร้องจัดระบบการคมนาคมให้สะดวก เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต

ชาวกัมพูชาเดินทางไปเยี่ยมชมปราสาทสมโบร์ไพรกุก ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ ขององค์การยูเนสโก นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดระบบคมนาคมรองรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น

ปราสาทสมโบร์ไพรกุกอยู่ใน จ.กำปงธม ห่างจากกรุงพนมเปญไปทางตอนเหนือประมาณ 200 กิโลเมตร ปราสาทแห่งนี้ครอบคุลมพื้นที่ 25 ตารางกิโลเมตร และได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ทั้งชาวกัมพูชาและชาวต่างชาติ

องค์การยูเนสโก ระบุว่า ปราสาทสมโบร์ไพรกุกเป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญ ที่สะท้อนให้เห็นศิลปวัฒนธรรมในสมัยอาณาจักรเจนละ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 6 ขณะที่รัฐบาลกัมพูชาเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการ ในวันพรุ่งนี้ (17 ก.ค.2560) 

 

กลับขึ้นด้านบน