37 ปี วงดนตรี "นกแล"

37 ปี วงดนตรี "นกแล"

37 ปี วงดนตรี "นกแล"

37 ปี ของวง "นกแล" ใน จ.เชียงใหม่ สร้างคนดนตรีมาแล้วถึง 19 รุ่น ผู้มีบทบาทสำคัญ คือ อดีตครู โรงเรียนพุทธิโสภณ ที่แม้จะเกษียณอายุราชการแล้ว แต่ยังอุทิศตัว เวลา และทุนทรัพย์ สอนดนตรีเด็กๆ

รูปข่าว : 37 ปี วงดนตรี "นกแล"

วันนี้ (17 ก.ค.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาชิกวงนกแลรุ่นที่ 19 ต่างฝึกซ้อมดนตรีด้วยความตั้งใจ แม้จะมีอายุเพียง 5-10 ปี ซึ่งไม่ต่างจากสมาชิกนกแลรุ่นแรก เมื่อ 37 ปีก่อน วงนกแล วงดนตรีเด็กใน จ.เชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2523 โดยนายสมเกียรติ สุยะราช อดีตครู โรงเรียนพุทธิโสภณ จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นวงดนตรีประจำโรงเรียน และเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

จากวงดนตรีโฟล์คซอง มีเพียงกีต้าร์หนึ่งตัว บองโก้ ขลุ่ย เมโลเดียน และเครื่องดนตรีจากวงดุริยางค์ แต่เพราะอยากเห็นเด็กๆ มีพัฒนาการทางดนตรีที่ขึ้น ครูสมเกียรติ จึงกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ไปซื้ออุปกรณ์ และ เครื่องดนตรี ที่มีคุณภาพทัดเทียมกับวงดนตรีอาชีพ ก่อนที่วงนกแลจะเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ และกลายเป็นหนึ่งในตำนานวงดนตรีเด็กของไทย

ปัจจุบัน แม้จะเกษียณอายุมากว่า 5 ปี แต่ด้วยใจรักในดนตรี ครูสมเกียรติ จึงนำเงินบำนาญเดือนละ 23,000 บาท มาเป็นค่าใช้จ่าย ในการฝึกสอนดนตรีให้กับเด็กๆ โดยมุ่งหวังให้เป็นกิจกรรม ที่ทำให้พวกเขาห่างไกลจากอบายมุข และยาเสพติด ควบคู่กับการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน

ความตั้งใจฝึกซ้อมของเด็กๆ และการเอาใจใส่ ของครูสมเกียรติ ทำให้การแสดงบนเวทีของเด็กๆ วงนกแล ในกิจกรรมต่างๆ ของ จ.เชียงใหม่ ยังคงสร้างความสุข ความประทับใจให้กับชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว

วงนกแลในยุดโด่งดัง มีอัลบั้มเพลงที่ได้รับความนิยม จำนวนมาก อาทิ อัลบั้มหนุ่มดอยเต่า ในปี 2528 อัลบั้มอุ๊ย ในปี 2529 อัลบั้มสิบล้อมาแล้ว ในปี 2530 อัลบั้มช้าง ในปี 2531 และอัลบั้มทิงนองนอย ในปี 2532 โดยตลอด 37 ปีที่ผ่านมา วงนกแลทั้ง 19 รุ่น มีสมาชิกรวมกว่า 220 คน และอาจเรียกได้ว่าเป็นวงดนตรีเด็กที่มีอายุยาวนานที่สุดในประเทศไทย

 

 

กลับขึ้นด้านบน