กสทช.ส่งเงินประมูลดิจิทัลทีวีเข้าคลัง 4,215 ล้านบาท

กสทช.ส่งเงินประมูลดิจิทัลทีวีเข้าคลัง 4,215 ล้านบาท

กสทช.ส่งเงินประมูลดิจิทัลทีวีเข้าคลัง 4,215 ล้านบาท

รูปข่าว : กสทช.ส่งเงินประมูลดิจิทัลทีวีเข้าคลัง 4,215 ล้านบาท

สำนักงาน กสทช. นำเงินค่าประมูลดิจิทัลทีวี งวด 4 จำนวน 4,215.15 ล้านบาท ส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้แผ่นดิน

วันนี้ (19 ก.ค.2560) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. นำเงินค่าประมูลดิจิทัลทีวี งวดที่ 4 จำนวน 4,215.15 ล้านบาท ส่งเข้ากระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้แผ่นดิน

ทั้งนี้ การนำเงินส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินของสำนักงาน กสทช. เป็นการดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 80/2557 ข้อ 5 ที่กำหนดให้สำนักงาน กสทช. นำเงินรายได้จากการประมูลตามมาตรา 41 วรรค 6 แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 หลังหักค่าใช้จ่ายส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน

กลับขึ้นด้านบน