"พล.อ.ศิริชัย" ย้ำแรงงานต่างด้าวย้ายพื้นที่ทำงานไม่ผิดกฎหมาย

"พล.อ.ศิริชัย" ย้ำแรงงานต่างด้าวย้ายพื้นที่ทำงานไม่ผิดกฎหมาย

"พล.อ.ศิริชัย" ย้ำแรงงานต่างด้าวย้ายพื้นที่ทำงานไม่ผิดกฎหมาย

รูปข่าว : "พล.อ.ศิริชัย" ย้ำแรงงานต่างด้าวย้ายพื้นที่ทำงานไม่ผิดกฎหมาย

พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ยืนยัน แรงงานต่างด้าวชาว กัมพูชา ลาว เมียนมา เปลี่ยนนายจ้าง เพิ่มท้องที่การทำงานได้ตามที่ได้รับอนุญาต แต่ต้องขึ้นทะเบียนต้องแล้วเสร็จภายใน 1 ม.ค.2561 ส่วนการเปิดศูนย์รับขึ้นทะเบียน เริ่ม 24 ก.ค.-7 ส.ค.นี้

วันนี้(20 ก.ค.2560) กรณีที่มีข่าวว่าแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมาไม่สามารถเปลี่ยนนายจ้างและย้ายพื้นที่ทำงานได้ โดยพล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชี้แจงว่า พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกำหนดให้ควบคุมประเภทงาน นายจ้าง ท้องที่ และเงื่อนไขตามที่ได้รับอนุญาต เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงาน

ขณะนี้ กระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการตามมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 33/2560 เพื่อให้นายจ้างและคนต่างด้าว ดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายได้โดยสะดวกและมีประสิทธิภาพ โดยแรงงานต่างด้าวที่มีเอกสารถูกต้องและทำงานกับนายจ้างแต่ไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทำงาน ก็สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ ให้นายจ้างไปติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกทม.ที่เป็นสถานที่ทำงานของแรงงานต่างด้าว

โดยชำระค่าธรรมเนียมการยื่นขอจำนวน 100 บาท และค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนนายจ้าง 900 บาท โดยไม่ต้องไปตรวจสุขภาพ ขณะเดียวกัน แรงงานต่างด้าวสามารถทำงานได้ทุกสถานที่กับนายจ้างตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในท้องที่เดียวกันโดยไม่ต้องเพิ่มสถานที่ทำงานแต่อย่างใด ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2561

หลังจากนั้นนายจ้างและแรงงานต่างด้าวจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานของแรงงานต่างด้าวได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือโทร.สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694

โดยศูนย์จะเปิดเพียง 15 วันคือ ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค.– 7 ส.ค.นี้ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ซึ่งกระทรวงแรงงาน มั่นใจว่าจะให้บริการแก่ประชาชนให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็วที่สุด โดยจะใช้เวลาไม่เกิน 15 นาทีต่อคน 

กลับขึ้นด้านบน