นายกฯ ย้ำหลักการปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องแนวทางพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0

นายกฯ ย้ำหลักการปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องแนวทางพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0

นายกฯ ย้ำหลักการปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องแนวทางพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0

รูปข่าว : นายกฯ ย้ำหลักการปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องแนวทางพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0

นายกรัฐมนตรียืนยันหลักการปฏิรูปการศึกษาจะต้องให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งต้องขอความร่วมมือและรับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย เพื่อให้หลักคิดตรงกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิรูปการศึกษา

วันนี้ (20 ก.ค.2560) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. พร้อมคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา ร่วมกันแถลงข่าวชี้แจงหลักการการปฏิรูปการศึกษา หลังการประชุมแล้วเสร็จว่า แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการปฏิรูปการศึกษาจะต้องสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 พร้อมกำชับให้คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาขอความร่วมมือและรับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย เพื่อให้หลักคิดตรงกัน และเดินหน้าการปฏิรูปให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งหมายถึงการผลิตคน ผลิตครู การสอน และกระบวนการสร้างการเรียนรู้ ต้องสอนให้คิดเป็นและวิเคราะห์ได้ รวมถึงแต่ละช่วงวัยเรียนต้องเชื่อมต่อกันได้ ระหว่างปฐมวัย อนุบาล คู่ขนานไปถึงประถม มัธยม อาชีวะ หรือแม้แต่การศึกษานอกระบบ นอกเหนือจากนั้น คือการกำกับดูแลและสนับสนุนจากภาครัฐ โดยเฉพาะการกำหนดนโยบายและการจัดสรรงบประมาณ

นอกจากนี้ ในระหว่างเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษานั้น นายกรัฐมนตรีย้ำความสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาที่จะปรับระบบการศึกษาของไทยให้เข้ารูปเข้ารอย เพราะถือเป็นสิ่งที่สำคัญกับการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จากรายงานกรอบการปฏิรูปศึกษาเบื้องต้น คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาได้นำเสนอนายกรัฐมนตรีแล้ว และนายกรัฐมนตรี ก็ตอบรับ พร้อมระบุถึง "ความพอใจในเบื้องต้นนี้"

กลับขึ้นด้านบน