สระแก้ว ชวนนร.ทอดผ้าป่ารีไซเคิลแรลลี่ 4 ดีวิถีพอเพียง

สระแก้ว ชวนนร.ทอดผ้าป่ารีไซเคิลแรลลี่ 4 ดีวิถีพอเพียง

สระแก้ว ชวนนร.ทอดผ้าป่ารีไซเคิลแรลลี่ 4 ดีวิถีพอเพียง

รูปข่าว : สระแก้ว ชวนนร.ทอดผ้าป่ารีไซเคิลแรลลี่ 4 ดีวิถีพอเพียง

โรงเรียนพระเพลิง จ.สระแก้ว จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล แรลลี่ 4 ดีวิถีพอเพียง รักษาสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกความเป็นไทยสู่อาเซียน พัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนพระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว เปิดโครงการการอบรมแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณธรรมและสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยสู่อาเซียน

โดยรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลแรลลี่ 4 ดีวิถีพอเพียง มีคณะครูและนักเรียนในเครือข่ายจำนวน 8 โรงเรียนเข้ารับการอบรม และทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

โดยกิจกรรมนี้ นายกิตติ ปักครึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง บอกว่า ต้องการให้นักเรียนที่จบมาแล้ว ออกมาประกอบอาชีพที่สุจริต และชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และอยู่อย่างพอเพียง 

โดยขยะเหลือใช้ทั้งขวดน้ำ กระดาษ กระป๋องน้ำมันเครื่อง โดยเด็กๆนำมาสร้างสรรค์แปรรูปเป็นของที่มีคุณค่า อย่างเช่น หุ่นยนต์  หุ่นไล่กา โดยและชวนให้ชาวบ้านในชุมชนคัดแยกขยะเพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บและกำจัดอย่างถูกวิธี 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน