มีผลวันนี้ กฎหมายหักเงินลูกหนี้ กยศ.

มีผลวันนี้ กฎหมายหักเงินลูกหนี้ กยศ.

มีผลวันนี้ กฎหมายหักเงินลูกหนี้ กยศ.

รูปข่าว : มีผลวันนี้ กฎหมายหักเงินลูกหนี้ กยศ.

ปลัดกระทรวงการคลัง เผยกฎหมายหักเงินผู้กู้ กยศ.มีผลบังคับใช้วันนี้ แต่ต้องรอออกระเบียบร่วมกับนายจ้างและกรมสรรพากร คาดภายในปีนี้จะเริ่มหักเงินเดือน ณ ที่จ่าย เพื่อชำระหนี้คืนกองทุน

วันนี้ (26 ก.ค.2560) นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานบอร์ดกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กล่าวว่า พระราชบัญญัติ กยศ.ฉบับใหม่ ปี 2560 จะมีผลบังคับใช้ ในวันนี้ แต่จะยังไม่หักเงินเดือนผู้กู้ กยศ.ทันที เนื่องจากต้องออกระเบียบเตรียมความพร้อมกับองค์กรนายจ้างและกรมสรรพากร รองรับการหักเงินเดือนดังกล่าว รวมทั้งสั่งฝ่ายกฎหมายศึกษาการตีความกฎหมายใหม่ให้ครอบคลุมผู้กู้รายใหม่ หรือทั้งหมด ก่อนดำเนินการหักเงินเดือน ณ ที่จ่าย เพื่อชำระหนี้คืนกองทุน กยศ.ภายในปีนี้

นายสมชัย กล่าวอีกว่า สาระกฎหมาย กยศ.ฉบับใหม่ จะกำหนดให้หักเงินเดือน ณ ที่จ่ายลูกหนี้ กยศ. รวมทังเพิ่มเพดานค่าเล่าเรียนในหลายหลักสูตรและสายอาชีวศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบัน

ปัจจุบัน มีผู้กู้ กยศ. 4,000,000 คน วงเงินกู้กว่า 470,000 ล้านบาท มีผู้ที่ครบกำหนดชำระหนี้ 3,000,000 คน แต่มีผู้ที่ค้างชำระ 2,000,000 คน ในจำนวนนี้ชำระหนี้ได้ปกติ 1,000,000 คน อยู่ระหว่างการดำเนินคดี 800,000 คน และไกล่เกลี่ย 100,000 คน รวมเงินที่ยังค้างชำระ 55,000 ล้านบาท และเป็นหนี้ที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องดำเนินคดี 36,000 ล้านบาท

กลับขึ้นด้านบน