ยุติตรวจสอบจัดซื้อเรือดำน้ำจีน-ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

ยุติตรวจสอบจัดซื้อเรือดำน้ำจีน-ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

ยุติตรวจสอบจัดซื้อเรือดำน้ำจีน-ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

รูปข่าว : ยุติตรวจสอบจัดซื้อเรือดำน้ำจีน-ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยุติการตรวจสอบจัดซื้อเรือดำน้ำจากจีน ตามคำร้องขอของนายศรีสุวรรณ จรรยา เนื่องจากไม่พบเหตุผิดปกติ หรือขัดต่อรัฐธรรมนูญ โดยชี้ว่าเป็นไปตามแผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศ

วานนี้(26 ก.ค.2560) นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงผลตรวจสอบโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำจากจีน ตามคำร้องของ นายศรีสุวรรณ จรรยา ว่าไม่พบเหตุผิดปกติหรือ กระทำขัดรัฐธรรมนูญ จึงมีมติให้ยุติเรื่อง

ให้เหตุผลว่าการจัดซื้อเรือดำน้ำ ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ ที่เสนอจัดซื้อเรือดำน้ำไว้ในคำของบประมาณของกองทัพเรือ ปีงบประมาณ 2560 ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เป็นไปตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และ ส่วนมติ ครม. วันที่ 18 เม.ย.2560 เป็นการรับทราบและเห็นชอบตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ก่อนดำเนินการ

สวนกรณีขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า การจัดซื้อเรือดำน้ำถือเป็นหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนหรือไม่นั้น กฤษฎีกามีความเห็นว่า ไม่มีลักษณะเป็นสัญญาตามรัฐธรรมนูญ ปี 2560 มาตรา 178 เนื่องจากเป็นข้อตกลงจัดสร้างเรือดำน้ำเป็นการทำสัญญาซื้อขายเชิงพาณิชย์ เช่นเดียวกันการทำสัญญา ระหว่างเอกชนกับเอกชน

กลับขึ้นด้านบน