คพ.ประสานท้องถิ่นรับมือขยะ-น้ำเสียจากอุทกภัย

คพ.ประสานท้องถิ่นรับมือขยะ-น้ำเสียจากอุทกภัย

คพ.ประสานท้องถิ่นรับมือขยะ-น้ำเสียจากอุทกภัย

รูปข่าว : คพ.ประสานท้องถิ่นรับมือขยะ-น้ำเสียจากอุทกภัย

กรมควบคุมมลพิษ ประสานท้องถิ่นเตรียมรับมือป้องกัน และจัดการขยะมูลฝอยจากเหตุอุทกภัย พร้อมจัดส่งคู่มือแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในภาวะอุทกภัยให้กับทุกจังหวัด

วันนี้ (28 ก.ค.2560) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า ขณะนี้หลายจังหวัดประสบอุทกภัยทำให้เกิดน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนชุมชน ซึ่งอาจจะทำให้เกิดปริมาณขยะและของเสียของทรัพย์สินที่เสียหายเกิดขึ้น ทาง คพ.ประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ทุกจังหวัด เพื่อนำแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในภาวะอุทกภัย  เตรียมความพร้อมรับเหตุอุทกภัยทั้งในระยะก่อนเกิดเหตุ เช่น การติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยา การจัดเตรียมแผนรองรับหากเกิดเหตุอุทกภัย และการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อรองรับเหตุอุทกภัยเป็นต้น และในระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุอุทกภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยหน่วยงานท้องถิ่นต้องนำแนวทางที่ได้ไปพัฒนาเป็นคู่มือการจัดการขยะมูลฝอยในภาวะอุทกภัยที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเองต่อไป ทั้งนี้ ปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยที่เกิดจากการเผาหรือเกิดน้ำท่วม หากมลพิษระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน

ขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนทั้งประเทศแล้วเริ่มตั้งแต่เดือน มิ.ย.- ก.ย.นี้ ภาพรวมพบว่า ปริมาณน้ำฝนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในแต่ละเดือน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากหย่อมความกดอากาศต่ำ กำลังแรงจากทางภาคเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ทำให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบเกิดน้ำท่วมขังและป่าไหลหลาก  

โดยก่อนหน้านี้ประเทศไทยเคยมีบทเรียนการจัดการขยะหลังน้ำท่วมจากอุทักภัยใหญ่ ปี 2554 และกรณีน้ำท่วมภาคใต้ปี 2560 ที่พบปริมาณขยะตกค้างปริมาณมาก  

กลับขึ้นด้านบน