ด่วน!! "เขื่อนลำปาว" เตือนปล่อยน้ำเพิ่มสูงสุด 35 ล้านลบ.ม.ต่อวัน

ด่วน!! "เขื่อนลำปาว" เตือนปล่อยน้ำเพิ่มสูงสุด 35 ล้านลบ.ม.ต่อวัน

ด่วน!! "เขื่อนลำปาว" เตือนปล่อยน้ำเพิ่มสูงสุด 35 ล้านลบ.ม.ต่อวัน

รูปข่าว : ด่วน!! "เขื่อนลำปาว" เตือนปล่อยน้ำเพิ่มสูงสุด 35 ล้านลบ.ม.ต่อวัน

กรมชลประทาน เตือนปล่อยน้ำออกจากเขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธ์ุ สูงสุดไม่เกิน 35 ล้านลบ.ม.ต่อวันจากเดิมเฉลี่ย 20 ล้านลบ.ม.ต่อวัน คาด กระทบ 5 อำเภอ อ.ยางตลาด กมลาไสย ฆ้องชัย เมืองกาฬสินธุ์ และร่องคำ ทั้งนี้เพื่อรักษาสภาพเขื่อนหลังน้ำสูงร้อยละ 84

วันนี้ (31 ก.ค.2560) นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ขณะนี้กรมชลประทาน ได้ทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แจ้งเตือนประชาชน กรณีการระบายน้ำออกจากเขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ เพิ่มจากเดิมวันละ 20 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นสูงสุดไม่เกิน 35 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน  เพื่อรักษาสภาพเขื่อนและเตรียมรองรับฝนตกในช่วงเดือน ส.ค.- ต.ค.นี้ เนื่องจากขณะนี้ระดับการเก็บกักน้ำในเขื่อนสูงถึงร้อยละ 84 ของความจุอ่าง โดยมีระดับการกักเก็บถึง 1,657 ล้านลูกบาศก์เมตร 

โดยมี 5 อำเภอของกาฬสินธุ์ ที่จะได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำเพิ่มครั้งนี้คือ อ.ยางตลาด กมลาไสย ฆ้องชัย เมืองกาฬสินธุ์ และ ร่องคำ 

นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับแจ้งจากกรมชลประทานว่า ช่วงบ่ายวันนี้กรมชลประทานจะเพิ่มระดับการระบายจากเขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งคาดว่าจะกระทบกับชุมชนและพื้นที่เกษตรริมน้ำใน 4 จังหวัด คือ จ.ยโสธร ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ซึ่งมีการแจ้งเตือนไปยังผู้ว่าราชการ ให้แจ้งเตือนชาวบ้านแล้ว

ขณะที่ข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน ยังรายงานข้อมูลว่า ยังมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีความจุมากกว่าร้อยละ 80 คือเขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร ปริมาตรน้ำในอ่าง 641 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 123 ของความจุอ่าง ส่วนเขื่อนน้ำพุง จ.สกลนคร มีปริมาตรน้ำในอ่าง 171 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 104 ของความจุอ่าง 

กลับขึ้นด้านบน