ที่ประชุม มส. รับรอง "พระราชปริยัติสุนทร" เป็นเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่ประชุม มส. รับรอง "พระราชปริยัติสุนทร" เป็นเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่ประชุม มส. รับรอง "พระราชปริยัติสุนทร" เป็นเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา

รูปข่าว : ที่ประชุม มส. รับรอง "พระราชปริยัติสุนทร" เป็นเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่ประชุม มส. มีมติรับรองมติการแต่งตั้ง พระราชปริยัติสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทราต่อไป

วันนี้ ( 31 ก.ค.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานการประชุม แต่ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.พศ. ลาประชุมเป็นครั้งที่ 2 เนื่องจากติดราชการด่วน

โดยในการประชุมครั้งนี้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) กรรมการ มส. เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก รายงานที่ประชุมถึงการแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทราว่า เป็นไปตามระเบียบ มส.ทุกประการ โดยที่ประชุม มส. ได้มีมติรับรองมติการแต่งตั้ง พระราชปริยัติสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทราต่อไป

พระพรหมเมธี (จำนง ธฺมมจารี) โฆษก มส. กล่าวถึงขั้นตอนการแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทราว่า ในระหว่างการประชุม มส.สมเด็จพระพุฒาจารย์ ได้กราบทูลสมเด็จพระสังฆราช และกรรมการ มส. ถึงขั้นตอนการแต่งตั้ง พระราชปริยัติสุนทร ว่ายึดตามหลักเกณฑ์ตามระเบียบ มส. ในการตั้งเจ้าคณะจังหวัด โดยมีระเบียบระบุไว้ว่า 1.เป็นรองเจ้าคณะจังหวัด ไม่ต่ำกว่า 2 ปี หรือ 2.เป็นเจ้าคณะอำเภอในจังหวัดไม่ต่ำกว่า 4 ปี หรือ 3.เป็นพระราชาคณะสามัญ คณาจารย์โทหรือ จบ ป.ธ.6 อย่างใดอย่างหนึ่ง

ที่สำคัญเจ้าคณะปกครองยังได้ดูจากผลงานการทำงาน โดยเฉพาะด้านการศึกษาบาลี ที่มีผลงานเป็นที่โดดเด่นยอมรับในแวดวงการศึกษาคณะสงฆ์ ที่ประชุมจึงได้รับรองมติแต่งตั้งให้ พระราชปริยัติสุนทร ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งสมเด็จพระพุฒาจารย์ ยังยืนยันด้วยว่า ไม่มีการวิ่งเต้นซื้อตำแหน่ง และไม่มีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใด การดำเนินการยึดตามระเบียบและคุณสมบัติ

พระพรหมเมธี กล่าวด้วยว่า ส่วนกรณีที่พระราชปริยัติสุนทรเคยต้องอธิกรณ์นั้น เรื่องดังกล่าวได้จบลงตั้งแต่ปี 2557 แล้ว โดยผลสอบอธิกรณ์ว่าด้วยการละเมิดจริยาพระสังฆาธิการ พบว่ามีความผิดไม่ร้ายแรงได้ถูกตำหนิโทษเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนั้น ทางเจ้าคณะปกครองตามลำดับชั้น จึงได้เสนอต่อ มส. ให้คืนตำแหน่งแก่พระที่ถูกสอบอธิกรณ์ทั้งหมด ส่งผลให้พระราชปริยัติสุนทร พ้นอธิกรณ์ในการประชุม มส.เมื่อวันที่ 30 ต.ค.2557

สำหรับกรณีการคัดค้านมติมหาเถรสมาคม ที่แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทราว่า สมเด็จพระสังฆราชไม่ได้ทรงเข้าประชุม และเป็นการแต่งตั้งแบบข้ามขั้นตอนนั้น ขอชี้แจงว่า การประชุมหากสมเด็จพระสังฆราช มีพระกรณียกิจอื่นที่จำเป็นและสำคัญไม่สามารถเข้าประชุม มส. ที่ประชุมก็จะเสนอให้สมเด็จพระราชาคณะที่มีอาวุโสตามลำดับปฏิบัติหน้าที่แทน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมส. ดังนั้น การแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ถือว่าได้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามระเบียบ มส.ทุกประการ จึงอยากให้สังคมได้เข้าใจการปฏิบัติงานของคณะสงฆ์ด้วย

กลับขึ้นด้านบน