รัฐบาลจัดรายการพิเศษ 4 ส.ค.นี้ รับบริจาคเงินช่วยเหลือน้ำท่วมอีสาน

รัฐบาลจัดรายการพิเศษ 4 ส.ค.นี้ รับบริจาคเงินช่วยเหลือน้ำท่วมอีสาน

รัฐบาลจัดรายการพิเศษ 4 ส.ค.นี้ รับบริจาคเงินช่วยเหลือน้ำท่วมอีสาน

รูปข่าว : รัฐบาลจัดรายการพิเศษ 4 ส.ค.นี้ รับบริจาคเงินช่วยเหลือน้ำท่วมอีสาน

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยรัฐบาลเตรียมจัดรายการพิเศษในวันที่ 4 สิงหาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป เพื่อรับบริจาคเงินช่วยเหลือน้ำท่วมในภาคอีสาน

วันนี้ (1 ส.ค.2560) พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเตรียมจัดรายการพิเศษในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป เพื่อรับบริจาคเงินช่วยเหลือน้ำท่วมในภาคอีสาน เข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย บัญชีธนาคารกรุงไทย 0670068950 สาขาทำเนียบรัฐบาล

ส่วนที่ประชุม ครม.รับทราบการประกาศบังคับใช้กฎหมายสำคัญ 2 ฉบับที่มีผลบังคับใช้พรุ่งนี้ คือ พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และ พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ โดยจะมีการแต่งตั้งซูเปอร์บอร์ด โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยตำแหน่งภายในวันที่ 30 สิงหาคมนี้ โดยคณะกรรมการปฏิรูป11 คณะจะแต่งตั้งภายใน 15 วัน โดยปัจจุบันตั้งไปแล้ว คณะปฏิรูปด้านตำรวจที่มี พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ เป็นประธาน และคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา

นอกจากนี้ ครม.เห็นชอบร่างกฎหมายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ฯ ที่มาจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศแล้ว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ราชการมีความสุจริตปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง บังคับใช้กับข้าราชการทุกคนทุกตำแหน่ง โดยจะส่งไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

ขณะที่ คสช.เห็นชอบและเตรียมประกาศคำสั่ง คสช.ตามมาตรา 44 เรื่องการกำหนดตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิของส่วนราชการให้นางฐะปาณีย์ อาจารวงศ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และนายสมเกียรติ ศรีประเสริฐ รองเลขา ธิการ สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ที่จะทำหน้าที่ในตำแหน่งเดิม แต่ระดับข้าราชการปรับสูงขึ้น ซึ่งในอนาคต พล.ท.สรรเสริญ ระบุว่า หากมีโอกาสนายสมเกียรติสามารถกลับมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สมช.ได้

คสช.ยังรับรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตรวจสอบข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ที่มีคำสั่งพักการทำหน้าที่ 353 คน โดยไม่รวมกับรายชื่อล๊อตล่าสุด 70 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มแรกไม่สามารถดำเนินการทางวินัยต่อได้ 58 คนให้จบเรื่องไป และให้กลับคืนตำแหน่งไปแล้ว 4 คน อยู่ระหว่างการรอปลดจากคำสั่ง 2 คน เสียชีวิต 2 คน เกษียณอายุราชการและไม่สามารถดำเนินการทางวินัยต่อได้ 11 คนและพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากการลาออกหรือครบวาระการเป็นกรรมการ ขาดคุณสมบัติ หรือต้องคำพิพากษา 39 คน

กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่สอบสวนแล้วไม่พบความผิด 30 คน เตรียมประกาศชื่อในเว็บไซต์, กลุ่มที่ 3 ซึ่งสอบสวนแล้วพบความผิดสั่งลงโทษไปแล้ว 72 คน และกลุ่มสุดท้าย ยังสอบสวนไม่แล้วเสร็จ 193 คน โดยย้ำว่าเห็นว่ารัฐบาลให้ความสำคัญเอาจริงเอาจังต่อผู้ถูกร้องเรียนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและมีการตรวจสอบอย่างมีขั้นตอน และประสานงานกับองค์กรที่ตรวจสอบการทุจริต

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม
รัฐบาลเปิดรับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือ-อีสาน 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน