ครม.ไฟเขียวบริจาคเงิน-ทรัพย์สินช่วยน้ำท่วม ลดหย่อนภาษี1.5 เท่า

ครม.ไฟเขียวบริจาคเงิน-ทรัพย์สินช่วยน้ำท่วม ลดหย่อนภาษี1.5 เท่า

ครม.ไฟเขียวบริจาคเงิน-ทรัพย์สินช่วยน้ำท่วม ลดหย่อนภาษี1.5 เท่า

รูปข่าว : ครม.ไฟเขียวบริจาคเงิน-ทรัพย์สินช่วยน้ำท่วม ลดหย่อนภาษี1.5 เท่า

คณะรัฐมนตรี ไฟเขียวมาตรการคลัง โดยผู้ที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ระหว่างวันที่ 5 ก.ค.- 31 ต.ค.นี้ ผ่านส่วนราชการ หรือกองทุนต่างๆ ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมสรรพากร นำไป ลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า

วันนี้(1 ส.ค.2560) นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บอกว่า เผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการการเงินการคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน โดยผู้ที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินไปช่วยเหลือในระหว่างวันที่ 5 ก.ค.- 31 ต.ค.นี้ ผ่านส่วนราชการ หรือกองทุนต่างๆ ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมสรรพากร

โดยสามารถนำค่าใช้จ่ายไปจะลดหย่อนภาษีให้ 1.5 เท่า เพิ่มจากปกติที่ได้เพียง 1 เท่า รวมทั้งยกเว้นภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย ตามจำนวนที่จ่ายจริงไม่เกิน 100,000 บาท รวมทั้งยกเว้นยกเว้นภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายซ่อมแซมรถยนต์หรือจักรยานยนต์ ตามจำนวนที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท ระหว่าง 5 ก.ค.- 31 ต.ค.นี้

 

กลับขึ้นด้านบน