"ปทุมวัน" สั่งหยุดเรียน 5 วัน เหตุทะเลาะวิวาท 2 สถาบัน เสียชีวิต 1 เจ็บ 1

"ปทุมวัน" สั่งหยุดเรียน 5 วัน เหตุทะเลาะวิวาท 2 สถาบัน เสียชีวิต 1 เจ็บ 1

"ปทุมวัน" สั่งหยุดเรียน 5 วัน เหตุทะเลาะวิวาท 2 สถาบัน เสียชีวิต 1 เจ็บ 1

รูปข่าว : "ปทุมวัน" สั่งหยุดเรียน 5 วัน เหตุทะเลาะวิวาท 2 สถาบัน เสียชีวิต 1 เจ็บ 1

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประกาศหยุดการเรียนการสอนจนถึงวันที่ 6 ส.ค.นี้ หลังเกิดเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างนักศึกษา 2 สถาบันย่านปทุมวัน เสียชีวิต 1 คน บาดเจ็บสาหัส 1 คน

วันนี้ (2 ส.ค.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประกาศหยุดการเรียนการสอนนักศึกษาทุกชั้นปี หลังเกิดเหตุความวุ่นวายที่เอ็มบีเคเซ็นเตอร์ เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษาและสถาบัน

รศ.ดร.ปัญญา มินยง อธิการบดีอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2547 จึงประกาศหยุดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ทุกชั้นปี และห้ามนักศึกเข้ามาภายในสถาบัน ตั้งแต่วันที่ 2-6 ส.ค.2560 เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากอธิการบดีเท่านั้น หากนักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืน สถาบันจะพิจารณาลงโทษตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 ต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 ส.ค.ที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจัดกิจกรรมวันสถาปนา โดยตำรวจแจ้งว่ามีเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างนักศึกษา 2 สถาบันย่านปทุมวัน เสียชีวิต 1 คน บาดเจ็บสาหัส 1 คน

กลับขึ้นด้านบน