กรมธนารักษ์ เว้นค่าเช่าที่ราชพัสดุสูงสุด 2 ปี ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

กรมธนารักษ์ เว้นค่าเช่าที่ราชพัสดุสูงสุด 2 ปี ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

กรมธนารักษ์ เว้นค่าเช่าที่ราชพัสดุสูงสุด 2 ปี ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

รูปข่าว : กรมธนารักษ์ เว้นค่าเช่าที่ราชพัสดุสูงสุด 2 ปี ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

กรมธนารักษ์ เผยผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม 11 จังหวัด 3,109 ราย พร้อมออกมาตรการช่วยเหลือยกเว้นค่าเช่า 1-2 ปี

น.ส.อมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ด้านที่ราชพัสดุ เปิดเผยว่า สั่งการให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เร่งสำรวจความเสียหายจากปัญหาอุทกภัยสำหรับผู้เช่าที่ราชพัสดุ เพื่อให้ความช่วยเหลือ หากเป็นผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยเสียหายบางส่วน ให้ยกเว้นค่าเช่าเป็นเวลา 1 ปี หากเสียหายทั้งหลังเข้าอยู่อาศัยไม่ได้ให้ยกเว้นค่าเช่าเป็นเวลา 2 ปี โดยไม่รวมถึงกรณีที่น้ำท่วมทั้งหลัง แต่สามารถเข้าอยู่อาศัยภายหลังน้ำลด ส่วนการเช่าที่ราชพัสดุประกอบการเกษตร หากพืชหรือผลผลิตได้รับความเสียหาย ให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าเป็นเวลา 1 ปี จึงขอให้แจ้งความเสียหายจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานประมงจังหวัด

จากผลการสำรวจความเสียหายใน 43 จังหวัด เมื่อวันที่ 1 ส.ค.ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย 11 จังหวัด รวม 3,109 ราย ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ จ.สกลนคร นอกจากนี้ กรมธนารักษ์ได้ประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาใช้สถานที่เป็นที่บรรเทาความเดือดร้อนและหรือพักพิงชั่วคราวให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยตามความเหมาะสม

สำหรับกรณีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมธนารักษ์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ให้สำรวจความเสียหายเพื่อขอรับความช่วยเหลือ โดยสามารถขอกู้เงินสวัสดิการของกรมธนารักษ์ได้ นอกจากนี้ ให้เร่งสำรวจความเสียหายและแจ้งประมาณการงบประมาณการซ่อมแซมโดยด่วน

กลับขึ้นด้านบน