แลกกระปุก "ออมสิน" อุปกรณ์ทรงงานในหลวงรัชกาลที่ 9

แลกกระปุก "ออมสิน" อุปกรณ์ทรงงานในหลวงรัชกาลที่ 9

แลกกระปุก "ออมสิน" อุปกรณ์ทรงงานในหลวงรัชกาลที่ 9

รูปข่าว : แลกกระปุก "ออมสิน" อุปกรณ์ทรงงานในหลวงรัชกาลที่ 9

วันแรกประชาชนเข้าคิวแลกกระปุกออมเงิน อุปกรณ์ทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 3 แบบ ได้แก่วิทยุสื่อสาร กล้องถ่ายรูป และรถจิ๊ป ภายใต้โครงการ"ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ" และร่วมสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา คึกคัก

วันนี้(3 ส.ค.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่ช่วงเช้าที่บริเวณหน้าอาคารศูนย์วิจัยการแพทย์ โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์  มีประชาชนทยอยนำกระปุกออมเงิน ไปรอเข้าแถวลงทะเบียน และแสดงบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อเข้ารับแลกกระปุกออมสินที่ระลึกอุปกรณ์ทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในโครงการ"ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ" และร่วมสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา

โดยวันแรกของโครงการ ผู้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมออมเงินจนเต็ม 3 กระปุก สามารถแลกรับกระปุกออมเงิน 3 แบบได้ในครั้งเดียวกัน คือ วิทยุสื่อสาร กล้องถ่ายรูป และรถตรวจการณ์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ในหลวงรัชกาล 9 ใช้ทรงงานเสมอ

 

 

แก้วชญาณา กิ่งกนกมยุรากาน ผู้ได้รับแลกกระปุกออมสิน บอกว่า กระปุกสัญลักษณ์อุปกรณ์ทรงงานนี้มีคุณค่าทางใจ และเป็นเครื่องย้ำเตือนถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงงานหนักเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง พระจริยวัตรด้านการออมของพระองค์ท่านยังเป็นแบบอย่างให้ประชาชนเดินตามรอยด้านการออมและแบ่งปันเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ ตั้งแต่เดือนส.ค.ถึงกลางเดือนต.คนี้ นำกระปุกที่ออมเงินจนเต็ม ไม่จำกัดขนาด 1 กระปุก ต่อการแลกรับกระปุกที่ระลึกสัญลักษณ์อุปกรณ์ทรงงาน 1 กระปุก ที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์และกิจกรรมตามห้างสรรพสินค้าตามช่วงเวลาที่กำหนด แบบแรกคือ กระปุกวิทยุสื่อสาร รับได้ตั้งแต่วันที่ 4 -20 สิงหาคม กล้องถ่ายรูป 21 ส.ค.- 20 ก.ย.นี้ และรถตรวจการณ์รับได้ 21 ก.ย.นี้ -20 ต.ค.นี้

ส่วนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมแลกกระปุกได้ด้วยตัวเอง สามารถลงทะเบียน โอนเงินออมบริจาคเพื่อรับกระปุกสัญลักษณ์อุปกรณ์ทรงงานทั้ง 3 แบบได้ โดยดูรายละเอียดผ่านทางwww.savingforgiving.com

 

 

กลับขึ้นด้านบน