ธ.ก.ส.ประเมินน้ำท่วมเบื้องต้น 5 จังหวัด ภาคการเกษตรเสียหายกว่า 1,000 ล้านบาท

ธ.ก.ส.ประเมินน้ำท่วมเบื้องต้น 5 จังหวัด ภาคการเกษตรเสียหายกว่า 1,000 ล้านบาท

ธ.ก.ส.ประเมินน้ำท่วมเบื้องต้น 5 จังหวัด ภาคการเกษตรเสียหายกว่า 1,000 ล้านบาท

รูปข่าว : ธ.ก.ส.ประเมินน้ำท่วมเบื้องต้น 5 จังหวัด ภาคการเกษตรเสียหายกว่า 1,000 ล้านบาท

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเตรียมหารือผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง ลดราคาสินค้าให้สมาชิกที่รับงานซ่อมแซมฟื้นฟูอาคารในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ขณะที่ ธ.ก.ส.ประเมินมูลค่าความเสียหายน้ำท่วมเบื้องต้นในพื้นที่ 5 จังหวัด ภาคการเกษตรเสียหายไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท

วันนี้ (3 ส.ค.2560) นายสมบูรณ์ ดาศรี ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่า เตรียมวงเงินสินเชื่อ เพื่อฟื้นฟูการผลิตกว่า 240 ล้านบาท หลังประเมินความเสียหายเบื้องต้นใน 5 จังหวัด ประกอบด้วย เพชรบูรณ์, นครสวรรค์, พิจิตร, สกลนคร และลพบุรี รวม 16,000 ครัวเรือน กระทบภาคการเกษตรคิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท และพร้อมออกมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ เพิ่มเติม ตามความเหมาะสม เช่น ลดภาระหนี้สินให้แก่สมาชิกสถาบันเกษตรกร สมาชิกกองทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาสหกรณ์ เป็นต้น

ขณะที่นายภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า จากการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเบื้องต้น ไม่รุนแรงเมื่อเทียบน้ำท่วมในปี 2554 และภัยแล้งปีที่แล้ว จึงเชื่อว่าจะไม่กระทบอัตราการขยายตัวภาคเกษตร ซึ่งคาดการณ์ว่าจะขยายตัวร้อยละ 3 แต่ยังต้องสำรวจความเสียหายจริงอีกครั้ง หลังจากน้ำลดลง

ด้านนายพิชิต อรุณพัลลภ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน กล่าวว่า ขณะนี้ราคาวัสดุก่อสร้างยังทรงตัว พร้อมเตรียมหารือกับผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง ปรับลดราคาวัสดุก่อสร้าง ให้บริษัทสมาชิกสมาคมที่จะรับงานในพื้นที่น้ำท่วม เพื่อลดภาระผู้ประสบภัย

กลับขึ้นด้านบน