กลุ่มรักษ์ธรรมเมืองแปดริ้วยื่น มส.ลงโทษพระสังฆาธิการ 2 รูปกรณีแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา

กลุ่มรักษ์ธรรมเมืองแปดริ้วยื่น มส.ลงโทษพระสังฆาธิการ 2 รูปกรณีแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา

กลุ่มรักษ์ธรรมเมืองแปดริ้วยื่น มส.ลงโทษพระสังฆาธิการ 2 รูปกรณีแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา

รูปข่าว : กลุ่มรักษ์ธรรมเมืองแปดริ้วยื่น มส.ลงโทษพระสังฆาธิการ 2 รูปกรณีแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา

กลุ่มรักษ์ธรรมเมืองแปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา ร้อง มส.ลงโทษเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกฐานละเมิดจริยาคณะสงฆ์เกิดความเสียหายร้ายแรง กรณีแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทราที่ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งพระสังฆาธิการ

วันนี้ (4 ส.ค.2560) นายฉลอง หอมหวล ผู้ประสานงาน กลุ่มรักษ์ธรรมเมืองแปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา ยื่นหนังสือถึง พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะเลขาธิการมหาเถรสมาคม ให้พิจารณาความผิดทางการปกครองของเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) และพระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชโย) เจ้าคณะภาค 12 ซึ่งเป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์ แต่ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ เสนอชื่อพระราชปริยัติสุนทร (อมรภิรักษ์ ปสนฺโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร และเจ้าคณะอำเภอ ทั้งที่ขาดคุณสมบัติเป็นพระสังฆาธิการ แต่ยังได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

 

กลุ่มรักษ์ธรรมเมืองแปดริ้ว เปิดเผยว่า เมื่อทราบข่าวมีมติรับรองการแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ก็ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่พระสงฆ์ระดับเจ้าคณะผู้ปกครองระดับหนและระดับภาคได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการบริหารกิจการต่อคณะสงฆ์ เสนอพระราชปริยัติสุนทรเป็นเจ้าคณะจังหวัด ทั้งที่ขาดคุณสมบัติ ได้ประพฤติผิดจริยาพระสังฆาธิการอย่างร้ายแรง ตามที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนอธิกรณ์ในปี 2552 จากการนำพระสงฆ์ และสามเณรเดินขบวนคัดค้านการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร

 

 

หลังจากนั้น พระราชปริยัติสุนทรยังถูกเสนอชื่อถอดถอนออกจากตำแหน่งหน้าที่มาแล้ว แม้มติมหาเถรสมาคมจะคืนตำแหน่งให้ในปี 2557 แต่กลุ่มรักษ์ธรรมเมืองแปดริ้ว มองว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง จึงขอให้นำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมมหาเถรสมาคมอีกครั้ง เพื่อพิจารณาลงโทษพระสังฆาธิการทั้ง 2 รูป

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน