ชงครม.ของบกลาง 2 พันล้านบาทเยียวยาน้ำท่วม 5.7 แสนราย

ชงครม.ของบกลาง 2 พันล้านบาทเยียวยาน้ำท่วม 5.7 แสนราย

ชงครม.ของบกลาง 2 พันล้านบาทเยียวยาน้ำท่วม 5.7 แสนราย

รูปข่าว : ชงครม.ของบกลาง 2 พันล้านบาทเยียวยาน้ำท่วม 5.7 แสนราย

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมเสนอแผนใช้งบประมาณกลางกว่า 2 พันล้านบาท จ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรกว่า 5 แสนคนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือคนละ 3,000 บาท เช่นเดียวกับชาวสวนยาง ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือจาก กองทุนพัฒนาสวนยาง คนละ

วันนี้ (4 ส.ค.2560) พล.อ.ฉัตรชัย สาลิกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บอกว่า จากการสำรวจและประเมินความเสียหายของพืชผลทางการเกษตร เช่น ข้าว ยางพา รา และพืชชนิดอื่นๆ ในพื้นที่อุทกภัย เบื้องต้นพบว่า มีเกษตรกรที่ได้รับเสียหายจากน้ำท่วมในพื้นที่ 35 จังหวัด จำนวน 570,000 ราย

โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเสนอจะขอใช้งบกลางปี 2560 วงเงิน 1,500 -2,000 ล้านบาท จ่ายเงินเยียวยาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายละไม่เกิน 3,000 บาท โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โอนเงินให้เกษตรกร โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการช่วยเหลือเกษตรในภาคใต้

 นอกจากนี้ จะเสนอ ครม.อนุมัติมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรตามสิทธิ์ ทั้งเกษตรกรที่ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และประมง โดยงบประมาณตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ที่มีไว้อยู่แล้วช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกข้าวต่อครัวเรือน 1,113-33,390 บาท พืชไร่ 1,148-34,440 บาทไม้ผลและยางพารา 1,690-50,700 บาท แต่การใช้งบประมาณ ส่วนนี้จะต้องประเมินแล้วว่าเสียหายสิ้นเชิงทั้งหมด

 ขณะที่นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. กล่าวว่า ขณะนี้มีการตั้งโต๊ะลงทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย ที่จ.สกลนคร มีพื้นที่ปลูกยาง 300,000 ไร่ โดยผลกระทบ มากที่สุดอยู่ใน อ.สว่างแดนดิน เบื้องต้นใช้เงินกองทุนพัฒนายางพารา ช่วยเหลือเกษตรกรครัวเรือนละ 3,000 บาท แต่จะต้องสำรวจความเสียหายในช่วงน้ำลดอีกครั้ง หากผลกระทบรุนแรงสามารถของบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเพิ่มเติมได้ แต่เชื่อว่าไม่กระทบจนยางยืนต้นตาย เพราะส่วนใหญ่เป็นต้นยางอายุเกิน 7 ปีแล้ว ทนน้ำได้นานถึง 30 วัน

 

 

กลับขึ้นด้านบน