สจล. รับน้องยุคใหม่ ไม่กดดัน -ไม่ใช้ความรุนแรง

สจล. รับน้องยุคใหม่ ไม่กดดัน -ไม่ใช้ความรุนแรง

สจล. รับน้องยุคใหม่ ไม่กดดัน -ไม่ใช้ความรุนแรง

รูปข่าว : สจล. รับน้องยุคใหม่ ไม่กดดัน -ไม่ใช้ความรุนแรง

รุ่นพี่ สจล. พาน้องปี 1 ขึ้นรถไฟถ่ายทอดประวัติศาสตร์และประสบการณ์ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ผ่านกิจกรรมสันทนาการ เน้นการสร้างความสนุกสนาน รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ โดยปราศจากการบังคับ กดดัน หรือใช้ความรุนแรง

วันนี้ (5 ส.ค.2560) นายเอกกมล กรรณิกา นักศึกษาสาขาพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร และนายกองค์การนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า กิจกรรมรับน้องรถไฟ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมย่อยของโครง “ก้าวแรก” เป็นกิจกรรมที่สานต่อรุ่นสู่รุ่นมาอย่างยาวนานกว่า 27 ปี เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และเพื่อนใหม่ ก่อนเปิดเรียน เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ทำความรู้จักและปรับตัวสู่สังคมใหม่ๆ ผ่านกิจกรรมสันทนาการที่เน้นการสร้างความสนุกสนาน รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ โดยปราศจากการบังคับ กดดัน หรือใช้ความรุนแรง อันเป็นภาพลบและติดตาของคนทั่วไปในสังคมไทย

 

 

เนื่องจากองค์การนักศึกษาฯ เล็งเห็นถึงสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป หากรุ่นพี่ไม่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับน้องด้วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์ แต่ยังยึดติดกับการสร้างความกดดันและใช้ความรุนแรง อาจสร้างปัญหาตามมาอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่างๆ หรืออาจรุนแรงถึงขึ้นสูญเสียชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้น

“กิจกรรมรับน้องรถไฟเกิดจากความตั้งใจของรุ่นพี่ทุกคน ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อต้อนรับน้องใหม่สู่รั้ว สจล. อย่างอบอุ่น ซึ่งกิจกรรมนี้ไม่ได้เน้นการสันทนาการเพียงอย่างเดียว แต่น้องๆ ปี 1 ที่เข้าร่วมทุกคน จะได้รับการบอกเล่าถึงประวัติความเป็นมาของสถาบัน เพื่อให้รู้สึกถึงความภาคภูมิใจและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รวมทั้งจะได้รับคำแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยจากรุ่นพี่คณะต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลา 4 ปี” นายเอกกมล กล่าว

 

 

ขณะเดียวกันกิจกรรมรับน้องรถไฟ ยังเป็นการสะท้อนถึงเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของสถาบันฯ ที่มีสถานีและรางรถไฟพาดผ่านกึ่งกลาง และเพื่อย้อนลำลึกถึงอดีตที่การเดินทางด้วยรถไฟ ซึ่งถือเป็นการคมนาคมที่สะดวกที่สุดด้วย การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จึงได้ประโยชน์สองต่อ ทั้งการทำความรู้จักกับคนและสถานที่ใหม่ๆ และในขณะเดียวกันยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณีการรับน้องรถไฟ ให้คงอยู่คู่กับ สจล. สืบไปด้วย

 

 

ด้าน ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า บ่อยครั้งพบว่าเด็กที่เพิ่งเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัย ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ได้ ในระยะยาวมักส่งผลกระทบต่อการผลเรียน กิจกรรมรับน้องรถไฟ จึงเน้นการพูดคุยแนะนำการใช้ชีวิตจากประสบการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย ทั้งในเรื่องของเวลา รูปแบบการเรียน และไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต ซึ่งค่อนข้างแตกต่างจากชีวิตในสมัยมัธยมศึกษา

“กิจกรรมรับน้องรถไฟของ สจล. ถือเป็นหนึ่งในต้นแบบกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ที่รุ่นพี่นักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ สามารถนำไปเป็นต้นแบบการจัดกิจกรรมในคณะหรือมหาวิทยาลัยของตนได้ ซึ่งข้อดีของการรับน้องใหม่ด้วยกิจกรรมในลักษณะนี้ ไม่เพียงสร้างความประทับใจให้กับรุ่นน้องเท่านั้น แต่ในขณะเดียวกันยังแสดงให้เห็นถึงความรัก และความหวังดีที่รุ่นพี่มอบให้น้องๆ” ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าว

 

 

กิจกรรม “รับน้องรถไฟ” ในปีการศึกษา 2560 มีน้องใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาเป็นศิษย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง มากกว่า 5,000 คน ทั้งหมดจะนั่งรถไฟจากสถานีหัวลำโพงถึงสถานีพระจอมเกล้า ใช้เวลาประมาณ 55 นาที

 

กลับขึ้นด้านบน