กรธ.สรุปหลักการได้มาซึ่ง ส.ว.

กรธ.สรุปหลักการได้มาซึ่ง ส.ว.

กรธ.สรุปหลักการได้มาซึ่ง ส.ว.

รูปข่าว : กรธ.สรุปหลักการได้มาซึ่ง ส.ว.

กรธ.ได้ข้อสรุปในการกำหนดหลักการ เรื่องวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดยให้มาจากวิธีการเลือกไขว้ตั้งแต่ระดับอำเภอถึงระดับประเทศ จาก 20 กลุ่มสังคม พร้อมกำหนดบทลงโทษหากมีการทุจริต

วันนี้ (5 ส.ค.2560) คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ประชุมนอกสถานที่ที่ จ.ระยอง เข้าสู่วันที่ 3 แล้ว โดยได้ข้อสรุปหลักการของร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ หรือร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว.ทั้ง 100 มาตรา ซึ่งมีประเด็นสำคัญ กำหนดให้ ส.ว.ทั้ง 200 คน ตามบทถาวรของรัฐธรรมนูญ มีที่มาจากลุ่มสังคมทั้ง 20 กลุ่ม ด้วยวิธีการให้ผู้สมัครเลือกกันเอง

กรธ.ชี้แจงหลักการเลือกไขว้ข้ามกลุ่มสังคม เพื่อป้องกันการทุจริต แต่ในช่วง 5 ปี แรกตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ กำหนดไว้ให้มี ส.ว. 250 คน โดย 200 คน จะแต่งตั้งโดย คสช. ส่วน ส.ว.ที่เหลือ จะให้ใช้วิธีการเลือกไขว้ตามวิธีการที่ร่างกฎหมายลูกกำหนดไว้ จนเหลือ 200 คน แล้วให้ คสช.คัดเลือกเหลือ 50 คน

ร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว.ยังกำหนดฐานความผิด กรณีจ้างให้ลงสมัครหรือไม่สมัครเพื่อประโยชน์ตัวเอง, กรณีกรรมการบริหารพรรคการเมือง, ส.ส. หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ช่วยเหลือผู้สมัครให้ได้รับเลือกเป็น ส.ว., และกรณีเสนอจะให้หรือสัญญาว่าจะให้ ใช้อิทธิพลให้ได้มาซึ่งตำแหน่ง ส.ว.ที่มีบทลงโทษ จำคุก 1-10 ปี ปรับ 20,000-200,000 บาท และให้เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง 10 ปี

 

 

กลับขึ้นด้านบน