โค้งสุดท้าย 7 ส.ค.นี้แจ้งขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว

โค้งสุดท้าย 7 ส.ค.นี้แจ้งขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว

โค้งสุดท้าย 7 ส.ค.นี้แจ้งขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว

รูปข่าว : โค้งสุดท้าย 7 ส.ค.นี้แจ้งขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว

กระทรวงแรงงาน เตือนนายจ้าง รีบมาแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว โค้งสุดท้าย7 ส.ค.นี้ ไม่ขยายเวลาอีกต่อไป ย้ำนายจ้างที่มีลูกจ้าง 10 คนขึ้นไป เตรียมหลักฐาน เช่น สัญญาจ้าง การจ่ายเงินเดือน ด้านแรงงานระดมทีมเตรียมสัมภาษณ์พิสูจน์สัญชาติ ล่ามภาษา

วันนี้ (6 ส.ค.2560)นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงขั้นตอนการดำเนินการหลังจากปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวในวันที่ 7ส.ค.นี้โดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ข้าราชการเตรียมความพร้อมสัมภาษณ์นายจ้าง-ลูกจ้าง และออกหนังสือรับรองเพื่อไปตรวจสัญชาติให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน กระทรวงแรงงาน จึงขอให้นายจ้างทุกท่านพาลูกจ้างคนต่างด้าวไปสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่แจ้งไว้

 

 

และในกรณีที่นายจ้างเป็นบริษัทหรือสถานประกอบการซึ่งมีลูกจ้าง 10 คนขึ้นไปนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว  ขอให้เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถใช้ประกอบในการสัมภาษณ์ได้ไปด้วย เช่น ทะเบียนลูกจ้าง ทะเบียนการจ่ายค่าจ้าง สัญญาจ้าง แบบรายงานสภาพการจ้าง

ส่วนกรณีเป็นผู้รับใช้ในบ้าน หากไม่มีเอกสารหลักฐานก็จะใช้การสัมภาษณ์ ซึ่งหากเป็นนาย จ้าง-ลูกจ้างจริงจะสามารถตอบคำถามได้ โดยกรมการจัดหางานได้จัดทำคู่มือการสัมภาษณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะใช้ดุลพินิจในการพิจารณาน้อยที่สุด สำหรับกรณีที่มีข้อกังวลว่าลูกจ้างคนต่างด้าวพูดภาษาไทยไม่คล่อง ขณะนี้ ทุกจังหวัดมีล่ามภาษากัมพูชา และเมียนมา ที่สามารถสื่อสารกับลูกจ้างคนต่างด้าวได้ คาดว่าจะสามารถสัมภาษณ์ได้ประมาณ 300-500 คิวต่อวัน

 

 

เปิดศูนย์ตรวจสัญชาติเมียนมา-กัมพูชา

นายวรานนท์ บอกว่า เมื่อเจ้าหน้าที่ออกเอกสารรับรองให้ไปตรวจสัญชาติแล้ว ขอให้พาคนต่างด้าวไปตรวจสัญชาติทันที ซึ่งของประเทศเมียนมา มีศูนย์ตรวจสัญชาติในไทยอยู่แล้ว คือ ที่สมุทรสาคร สมุทรปราการ เชียงราย ตาก และระนอง และจะเปิดเพิ่มอีก 3 แห่ง คือ เชียงใหม่ นครสวรรค์ และสงขลา โดยแรงงานสามารถจองคิวการตรวจสัญชาติได้ก่อน โดยจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการตรวจสัญชาติ ที่เคาน์เตอร์เซอวิส จำนวน 310 บาท เมื่อได้กำหนดวัน เวลา แล้วก็สามารถดำเนินการตรวจสัญชาติได้ที่ศูนย์ตรวจสัญชาติ ในรูปแบบ One Stop Service (OSS)

 

 

เช่นเดียวกับทางการกัมพูชา จะเปิดศูนย์ตรวจสัญชาติใน 3 จังหวัด คือ ระยอง สงขลา และกรุงเทพฯ อยู่ในรูปแบบ OSS เช่นกัน ส่วนของ สปป.ลาว ขณะนี้ยังไม่มีศูนย์ตรวจสัญชาติในไทย แต่แรงงานจะต้องไปที่สถานทูต กงสุลลาวประจำประเทศไทย เพื่อขอเอกสารเดินทางกลับประเทศ เพื่อไปตรวจสัญชาติแล้วกลับเข้ามาทำงานตามระบบ MOU จึงขอให้นายจ้างรีบแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวโดยด่วน หากพ้นกำหนดวันที่ 7 ส.ค.นี้ จะปิดศูนย์ฯทันที และจะไม่มีการขยายเวลาการเปิด

กลับขึ้นด้านบน