เตือนประชาชนริ่มฝั่งลำน้ำอูน-แม่น้ำสงคราม ขนของขึ้นที่สูง

เตือนประชาชนริ่มฝั่งลำน้ำอูน-แม่น้ำสงคราม ขนของขึ้นที่สูง

เตือนประชาชนริ่มฝั่งลำน้ำอูน-แม่น้ำสงคราม ขนของขึ้นที่สูง

รูปข่าว : เตือนประชาชนริ่มฝั่งลำน้ำอูน-แม่น้ำสงคราม ขนของขึ้นที่สูง

กรมชลประทานนครพนม แจ้งเตือนประชาชนริมฝั่งลำน้ำอูน แม่น้ำสงคราม และพื้นที่ลุ่มต่ำ ใน อ.นาหว้า อ.ศรีสงคราม อ.นาทม และ อ.ท่าอุเทน เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและขนของขึ้นที่สูง

วันนี้ (7 ส.ค.2560) นายปริญญญา คัชมาตย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครพนม แจ้งว่า ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันอกเฉียงเหนือ จากอิทธิพลพายุ “เซินกา” ในช่วงวันที่ 25–31 ก.ค.2560 จึงทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อน,อ่างเก็บน้ำ,แม่น้ำ และลำห้วยต่างเพิ่มขึ้น โดยโดยเฉพาะเขื่อนน้ำอูน อ.พังโคน จ.สกลนคร ที่ปริมาณเพิ่มขึ้นและไหลล้นออกอาคารทางอาคารระบายน้ำโดยประมาณ 30 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน ลงสู่ลำน้ำอูน ซึ่งปริมาณน้ำมีปริมาณมากรวมถึงปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามาลงในลำน้ำอูนและไหลลงสู่แม่น้ำสงคราม แต่เนื่องจากลำน้ำอูนเล็กกว่าแม่น้ำสงครามจึงทำให้น้ำเอ่อล้นในแม่น้ำอูนและแม่น้ำสงคราม

 

ดังนั้น โครงการชลประทาน จึงขอเตือนประชาชนที่พักอยู่อาศัยในพื้นที่ 2 ฝั่ง ของลำน้ำอูน แม่น้ำสงคราม และในพื้นที่ลุ่มต่ำ เขต อ.นาหว้า อ.ศรีสงคราม อ.นาทม อ.ท่าอุเทน ให้เตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมที่จะไหลบ่าเข้าพื้นที่ โดยให้ขนย้ายสิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ รวมทั้งสัตว์เลี้ยงขึ้นที่สูงเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบ

กลับขึ้นด้านบน