วธ.ตั้งคณะอนุกรรมการ 2 ชุดติดตามโบราณวัตถุจากต่างประเทศ

วธ.ตั้งคณะอนุกรรมการ 2 ชุดติดตามโบราณวัตถุจากต่างประเทศ

วธ.ตั้งคณะอนุกรรมการ 2 ชุดติดตามโบราณวัตถุจากต่างประเทศ

รูปข่าว : วธ.ตั้งคณะอนุกรรมการ 2 ชุดติดตามโบราณวัตถุจากต่างประเทศ

กระทรวงวัฒนธรรมสั่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2 ชุด ทั้งด้านวิชาการและด้านกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อติดตามโบราณวัตถุกลับคืนมาจากต่างประเทศ ขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมขอความร่วมมือชาวไทยในต่างประเทศให้ช่วยแจ้งเบาะแสกลับมา หากพบวัตถุโบราณที่อาจเป็นของไทย

เมื่อวานนี้ (7 ส.ค.2560) การประชุมคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2 ชุด คือคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ เพื่อพิจารณาโบราณวัตถุและการติดตามโบราณวัตถุกลับคืนสู่ประเทศไทย โดยมีนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธาน และตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายระหว่างประเทศ มีนายเจษฎ์ โทณะวณิก เป็นประธาน

 

 

นอกจากนี้ ได้รับทราบถึงการติดตามโบราณวัตถุคืนสู่ไทย ได้แก่ ทับหลังที่ปราสาทหนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ และทับหลังปราสาทเขาโล้น จ.สระแก้ว ที่กรมศิลปากรอยู่ระหว่างติดตามโบราณวัตถุ และได้ส่งข้อมูลต่างๆ ผ่านกระทรวงการต่างประเทศ ไปยังสำนักงานความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐอเมริกาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อขอคืนโบราณวัตถุทั้ง 2 รายการอยู่

 

 

ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบให้ติดตามโบราณวัตถุอีก 2 รายการ ได้แก่ ทับหลังตาเมือนธม จ.สุรินทร์ และเสาประกอบผนังปราสาทเขาพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์ ที่จัดแสดงอยู่พิพิธภัณฑ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งโบราณวัตถุทั้ง 2 ชิ้น มีข้อมูลหลักฐานภาพถ่ายยืนยันชัดเจนว่าเคยอยู่ในประเทศไทย

 

 

นอกจากนี้ กรมศิลปากรยังได้รายงานว่า สำนักงานความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ สหรัฐอเมริกา ประสานขอให้กรมศิลปากร ตรวจสอบโบราณวัตถุที่แสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะโฮโนลูลู รัฐฮาวาย จำนวน 17 รายการ ตรวจสอบเบื้องต้น พบว่ามีโบราณวัตถุ 13 รายการที่เคยอยู่ในประเทศไทย เช่น พระพุทธรูปปางลีลาสมัยสุโขทัย พระพุทธรูปปางมารวิชัย กระดิ่งสัมฤทธิ์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ อายุประมาณ 2,000 ปี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมยังได้ขอความร่วมมือสถานทูต กงสุลไทยในต่างประเทศ และคนไทยในต่างประเทศ หากพบเจอโบราณวัตถุของไทยไปจัดแสดงอยู่ในต่างประเทศ ขอให้แจ้งเบาะแสมายังกรมศิลปากรและกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อติดตามโบราณวัตถุต่อไป

 

 

กลับขึ้นด้านบน