"ประยุทธ์"คุมเองใช้ ม.44 ตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

"ประยุทธ์"คุมเองใช้ ม.44 ตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

"ประยุทธ์"คุมเองใช้ ม.44 ตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

รูปข่าว : "ประยุทธ์"คุมเองใช้ ม.44 ตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

คสช.เห็นชอบใช้มาตรา 44 ตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภายใต้การกำกับของนายกรัฐมนตรี รวมศูนย์ทุกกระทรวง กรม ส่วนการปรับย้าย โครงสร้าง จะมีการชี้แจงรายละเอียดต่อไป

วันนี้ (8 ส.ค.2560) พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้หารือและเห็นชอบการใช้อำนาจตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญ(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ออกคำสั่งหัวหน้าคสช.ให้รวมหน่วยงานบริหารจัดการน้ำของภาครัฐทั้งหมดที่กระจายอยู่ในหน่วยงานต่างๆมาไว้อยู่ด้วยกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ รวมถึงให้บูรณาการการทำงานไปในแนวทางเดียวกัน

เนื่องจาก รัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำ และต้องการทำให้การแก้ไขปัญหานั้นมีความยั่งยืน จึงเกิดแนวคิดหน่วยงานดังกล่าวมาอยู่ด้วยกันโดยจัดตั้งเป็น “สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ” อยู่ภายใต้การกำกับและการบังคับบัญชาโดยนายกรัฐมนนตรี ส่วนรายละเอียดต่างๆของโครงสร้าง บุคลากร และการปรับย้ายหน่วยงานมาอยู่ในสำนักงานดังกล่าว ผู้ที่เกี่ยวข้องจะมีการชี้แจงให้ทราบต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้หลายรัฐบาล มีความพยายามในการตั้งกระทรวงทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ปัญหาการขาดเจ้าภาพในการบริหารจัดการน้ำเบ็ดเเสร็จเนื่องจากปัจจุบัน มีทั้งกรมชลประทาน   สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วนปกครองท้องถิ่น 

นอกจากนี้ยังมีรัฐวิสาหกิจของกระทรวงมหาดไทยด้วย ได้แก่ การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค กรมโยธาธิการและผังเมือง ส่วนหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงคมนาคมที่จะต้องโอนย้ายมา คือ สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ และกรมการขนส่งทางน้ำ

กลับขึ้นด้านบน