โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ จ.พิจิตร ล่าช้า

โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ จ.พิจิตร ล่าช้า

โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ จ.พิจิตร ล่าช้า

รูปข่าว : โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ จ.พิจิตร ล่าช้า

กรมชลประทานติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง อาคารบังคับน้ำ 4 แห่ง ในแม่น้ำยมตอนล่าง พบแม่น้ำยมมีระดับน้ำสูงเป็นอุปสรรคการก่อสร้าง

วันนี้ (9 ส.ค.2560) นายพิษณุ เสนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และ เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน นำคณะสื่อมวลชน ติดตามความคืบหน้า โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ จ.พิจิตร และ จ.พิษณุโลก 4 โครงการ คือโครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม จ.พิษณุโลก, โครงการประตูระบายน้ำท่าแห อ.สามง่าม, โครงการประตูระบายน้ำบ้านวังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง และโครงการประตูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำแม่น้ำยมในการอุปโภค-บริโภค และเพาะปลูก รวมทั้งแก้ปัญหาอุทกภัย เบื้องต้น พบว่าอาคารบังคับน้ำวังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง งบประมาณ 300 ล้านบาท ซึ่งมีแผนก่อสร้างเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2562 ประสบปัญหาในช่วงฤดูฝน น้ำมีปริมาณมาก ทำให้งานก่อสร้างล่าช้า ขณะที่กรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำแม่น้ำยม ตั้งแต่ต้นแม่น้ำ ช่วง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ไม่ให้มีปริมาณน้ำเกิน 900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ตอนล่าง

ส่วนที่ จ.นครสวรรค์ แม่น้ำน่านยังล้นตลิ่งเข้าท่วม 2 หมู่บ้าน ต.โคกหม้อ อ.ชุมแสง พืชผลทางการเกษตรริมแม่น้ำถูกน้ำท่วมเสียหายจำนวนมาก บ้านกว่า 40 หลัง ได้รับผลกระทบ ชาวบ้านต้องต่อสะพานไม้ชั่วคราวเป็นทางเข้าออกบ้าน และใช้เรือพายสัญจรแทนรถ ขณะที่ประชาชนบางส่วนยังเก็บของขึ้นที่สูง หลังทราบว่ายังมีน้ำเหนือจาก จ.พิจิตร จะไหลมาสมทบกับน้ำที่ท่วมพื้นที่ ล่าสุด จ.นครสวรรค์ ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากอุทกภัย 8 อำเภอ 47 ตำบล 360 หมู่บ้าน ผู้ประสบภัย 9,730 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตร ได้รับผลกระทบกว่า 200,000 ไร่ เกือบทั้งหมดเป็นนาข้าว

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน