ไทยพีบีเอสคว้า 4 รางวัล ผู้ผลิตสื่อปลอดภัย-สร้างสรรค์

ไทยพีบีเอสคว้า 4 รางวัล ผู้ผลิตสื่อปลอดภัย-สร้างสรรค์

ไทยพีบีเอสคว้า 4 รางวัล ผู้ผลิตสื่อปลอดภัย-สร้างสรรค์

รูปข่าว : ไทยพีบีเอสคว้า 4 รางวัล ผู้ผลิตสื่อปลอดภัย-สร้างสรรค์

เครือข่ายสื่อร่วมประกาศเจตนารมย์เป็นสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดนิเวศสื่อและร่วมกันขับเคลื่อนให้เป็นวาระของชาติ มุ่งมันในการทำหน้าที่ภายใต้เสรีภาพของสื่อบนความรับผิดชอบต่อสังคม ขณะที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้รับ 4 รางวัลในฐานะผู้ผลิตสื่อสร้าง

วันนี้ (9 ส.ค.2560) นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวในเวทีเสวนาวิชาการหัวข้อ "นิเวศสื่อกับการปรับเปลี่ยนระบบการสื่อสารในอนาคต" ว่าสื่อสารมวลชนไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การที่สื่อจะอยู่รอดได้ต้องปรับตัวและการไปสู่นิเวศสื่อใหม่และต้องจัดการกับสื่อที่ไม่ปลอดภัย โดยให้สื่อกำกับดูแลตัวเอง ที่ต้องมีสื่อที่มีคุณภาพสูงและมีประโยชน์ต่อสังคม

รศ.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) กล่าวว่า สื่อมีบทบาทสำคัญในสภาพสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในฐานะสื่อสาธารณะ ตระหนักถึงการทำหน้าที่ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อสังคม เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ซึ่งจะมีส่วนขับเคลื่อนนิเวศสื่อ เพื่อเป็นสื่อที่ดีและปลอดภัยต่อสังคม

นอกจากนี้ เครือข่ายสื่อยังได้ร่วมกันประกาศเจตนารมย์เป็นสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดนิเวศสื่อและร่วมกันขับเคลื่อนให้เป็นวาระของชาติ มุ่งมันในการทำหน้าที่ภายใต้เสรีภาพของสื่อบนความรับผิดชอบต่อสังคม และร่วมกันสนับสนุนให้เกิดองค์ความรู้ต่อสังคม

ภายในงานไทยพีบีเอสยังได้จัดบูธกิจกรรม ภายใต้แนวคิด information for all มีห้องมืด หรือห้องเสียงบรรยายภาพช่วยในการรับรู้ของผู้พิการทางสายตา ด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน

ขณะที่ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้รับ 4 รางวัล ได้แก่ รายการ "นับ 1 ให้ถึงพ่อ" ได้รับรางวัลด้านการส่งเสริม สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รายการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" ได้รับรางวัลด้านส่งเสริมการศึกษา ความคิดสร้างสรรค์ และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี รายการ "ชีวะระยะประชิด" ได้รับรางวัลด้านส่งเสริมการศึกษา ความคิดสร้างสรรค์ และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี และรายการ "Nature Spy สายลับธรรมชาติ" ได้รับรางวัลด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

 

กลับขึ้นด้านบน