ชี้แจงไม่ได้ปิด รพ.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา - เน้นลงพื้นที่ตรวจคนไข้

ชี้แจงไม่ได้ปิด รพ.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา - เน้นลงพื้นที่ตรวจคนไข้

ชี้แจงไม่ได้ปิด รพ.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา - เน้นลงพื้นที่ตรวจคนไข้

รูปข่าว : ชี้แจงไม่ได้ปิด รพ.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา - เน้นลงพื้นที่ตรวจคนไข้

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ชี้แจงว่าโรงพยาบาลบางไทร ไม่ได้ปิด แต่เป็นการปรับเปลี่ยนระบบการให้บริการในส่วนบริการผู้ป่วยใน และผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยให้ประชาชนไปใช้บริการที่โรงพยาบาลตะกั่วป่า ซึ่งมีความพร้อมด้านบุคลลากรมากกว่า

วันนี้ (10 ส.ค.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ โรงพยาบาลบางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ได้ติดป้ายโดยแจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมเป็นต้นไป ให้ประชาชนไปรับบริการฉุกเฉินได้ที่โรงพยาบาลตะกั่วป่า ทำให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ที่ใช้บริการของโรงพยาบาลดังกล่าว เข้าใจว่าโรงพยาบาลจะปิดตัวลง รวมถึงความเดือดร้อนที่จะเกิดกับประชาชนผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์ มีการวิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง

นายสามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า โรงพยาบาลบางไทรไม่ได้มีการปิดตัวลง แต่เป็นการปรับเปลี่ยนระบบการให้บริการ จากแบบเดิมซึ่งเป็นแบบตั้งรับ มาเป็นการให้บริการแบบเชิงรุก ด้วยการให้แพทย์ออกไปเยี่ยมผู้ป่วยในพื้นที่ หรือที่เรียกว่า คลินิกหมอครอบครัว ตามนโยบายของรัฐบาล ขณะนี้ คลินิกหมอครอบครัวบางไทร ยังคงให้บริการตรวจผู้ป่วยนอกโดยจะรับการรักษาผู้ป่วยทั่วไป และคลินิกโรคติดต่อ แต่ในส่วนบริการผู้ป่วยในและผู้ป่วยฉุกเฉิน ได้ปรับเปลี่ยนให้ประชาชนไปใช้บริการที่โรงพยาบาลตะกั่วป่า ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอ และมีความพร้อมด้านบุคลลากรมากกว่า

 

กลับขึ้นด้านบน